تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات در اکوسای
تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات در اکوسای
در نهمین مجمع سازمان اکوسای، پیشنهاد دیوان محاسبات ایران درباره تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات مورد استقبال کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نهمین مجمع سازمان اکوسای، پیشنهاد دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات مورد استقبال کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و به تصویب رسید.

لازم به ذکر است، دوره آموزشی حسابرسی فناوری اطلاعات در بهمن‌ماه سال گذشته و به صورت مجازی توسط ایران برگزار شده بود که در آن دوره، پیشنهاد تشکیل کارگروه توسط مهرداد بذرپاش به اعضای اکوسای مطرح شده بود.