آی‌سی‌تی نیوز – پنج سال پس از اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه که امکان تغییر اپراتور با حفظ شماره تلفن را برای مشترکان فراهم می‌کند، میزان درخواست‌های ترابردشده به کمترین میزان خود از زمان آغاز طرح رسید. به گزارش فارس، پنج سال پس از اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه، میزان درخواست های ترابردشده […]

آی‌سی‌تی نیوز – پنج سال پس از اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه که امکان تغییر اپراتور با حفظ شماره تلفن را برای مشترکان فراهم می‌کند، میزان درخواست‌های ترابردشده به کمترین میزان خود از زمان آغاز طرح رسید.

به گزارش فارس، پنج سال پس از اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه، میزان درخواست های ترابردشده به کمترین میزان خود طی ۵ سال اجرای این طرح رسید.

طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه این امکان را برای مشترک فراهم می کند که با حفظ شماره تلفن همراه اپراتور خود را تغییر دهد. این سرویس مطلوب مشترکانی است که از خدمات اپراتور خود راضی نیستند اما نمی‌خواهند شماره موبایل خود را تغییر دهند.

این طرح با الگوگیری از سرویس‌های ارائه شده در اپراتور های مطرح دنیا و با هدف افزایش رقابت بین اپراتورهای تلفن همراه و حذف وابستگی مشترک به اپراتور به دلیل شماره تلفن اجرا شد.

blank

در سال ۹۵ وقتی این طرح آغاز شد، ۹۳ هزار درخواست برای آن وجود داشت و به ترتیب در سال‌ های بعد میزان درخواست‌ ها به ۵۰۱ هزار، ۴۹۹ هزار، ۱۹۸ هزار، ۱۰۶ هزار و امسال به ۶۹ هزار درخواست رسیده است.

روند درخواست های ترابردشده نشان می دهد در سال دوم اجرای طرح، تقاضا برای استفاده از طرح بیشتر شده و از سال دوم به بعد شاهد کاهش تقاضا برای ترابردپذیری شماره تلفن همراه بوده ایم.

تعداد کل درخواست های ترابرد شده یک میلیون و ۴۶۸ هزار درخواست است.