بهبود سرعت اینترنت ایران در رتبه‌بندی جهانی؛ سیار ۷۳ ثابت ۱۴۴
بهبود سرعت اینترنت ایران در رتبه‌بندی جهانی؛ سیار ۷۳ ثابت ۱۴۴
آی سی تی نیوز -تهران - ایرنا - آخرین آمار وبگاه «اسپیدتست» نشان می‌دهد سرعت اینترنت ثابت در ایران (طبق شاخص میانه) در مقایسه با ماه قبل با پیشرفت یک رتبه‌ای به جایگاه ۱۴۴ و اینترنت سیار نیز با همین میزان پیشرفت به رتبه ۷۳ رسیده است.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، سایت اسپیدتست (www.speedtest.net) در آماری مربوط به ماه آوریل، سرعت اینترنت در کشورهای جهان را به‌روز کرد.

وبگاه اسپیدتست برای سنجیدن رتبه و کیفیت اینترنت در همه کشورهای جهان، از ۲ شاخص «میانه – Median» و «میانگین – Mean» استفاده می‌کند. شاخص میانگین همان حد متوسطی است که از یک گروه درنظر می‌گیرند، اما میانه نقطه وسط داده‌های آماری است. در این گزارش از هر ۲ شاخص «میانه» و «میانگین» برای بررسی وضعیت اینترنت کشورهای جهان استفاده کرده است.

ماه گذشته رتبه ایران در بخش اینترنت سیاره ۷۴ و اینترنت ثابت ۱۴۴ بود که هر دو با یک پله رشد اکنون به ترتیب به جایگاه ۷۳ و ۱۴۴ رسیده‌اند.

رشد سرعت اینترنت در کشور/رتبه سرعت اینترنت سیار به ۷۳ و ثابت به ۱۴۴ رسید

رشد سرعت اینترنت در کشور/رتبه سرعت اینترنت سیار به ۷۳ و ثابت به ۱۴۴ رسید

 

اکنون سرعت دانلود (سرعت دریافت داده‌ها) و آپلود اینترنت در ایران (سرعت ارسال داده‌ها) بر اساس شاخص «میانه» به این شکل است: سرعت دانلود اینترنت همراه ۲۴.۹۵ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۹.۵۹ مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر (لیتنسی) ۳۱ میلی‌ثانیه رسیده است. تمامی این شاخص‌ها نسبت به آمار ماه گذشته با پیشرفت رو به رو شده‌اند.

آمار اینترنت ثابت نشان می‌دهد سرعت دانلود به ۱۰٫۲۳، سرعت آپلود به ۱.۵۹ و میران تأخیر به ۲۹ میلی‌ثانیه رسیده است. این آمار نیز حکایت از پیشرفت در سرعت اینترنت ثابت ایران دارد. شاید بتوان این مسئله را به افزایش ظرفیت اینترنت و توسعه آن از طریق راه‌اندازی فیبرنوری مربوط دانست.

شاخص دیگری که در این آمار به آن توجه استناد می‌شود، شاخص میانگین است. «میانگین» اینترنت همراه در ایران با ۲ رتبه صعود، به جایگاه ۷۸ رسید و سرعت دانلود نیز اکنون ۳۶.۵۰ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۲٫۳۲ مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر ۳۸ میلی‌ثانیه است.

همچنین میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در جایگاه ۱۴۱ قرار دارد. سرعت دانلود ۲۲.۷۶ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۲.۸۶ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۴۲ میلی‌ثانیه است.

 

رشد سرعت اینترنت جهانی

در این وبگاه علاوه بر جزئیات سرعت اینترنت در کشورهای جهان، شمایی از سرعت اینترنت جهانی نیز ارائه می‌شود. اکنون «میانه» سرعت اینترنت همراه در جهان ۳۰.۷۵مگابیت بر ثانیه، آپلود ۸.۷۸ مگابیت بر ثانیه و لیتنسی ۲۹ میلی‌ثانیه است. در اینترنت ثابت، سرعت میانه دانلود ۶۳.۴۶ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۲۷.۰۶ و لیتنسی ۱۰ میلی‌ثانیه است.

آمار ماه آوریل نشان می‌دهد «میانگین» سرعت اینترنت در جهان نیز دستخوش تغییراتی شده است. میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه در جهان ۷۴.۸۷ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۴.۲۹ مگابیت بر ثانیه و لیتنسی ۳۶ میلی‌ثانیه است. میانگین سرعت اینترنت ثابت ۱۳۰٫۳۲، سرعت آپلود ۷۳٫۶۱ و میزان تأخیر به ۱۸ میلی‌ثانیه رسیده است.

نگاه کلی به این آمار حکایتگر آن است که نه‌تنها در ایران، بلکه در اغلب کشورها وضعیت اینترنت رو به بهبود است. بالارفتن تمام شاخص‌های سرعت اینترنت در جهان، حکایت از این مسئله دارد.

به گزارش ایرنا، وبگاه «اسپیدتست» برای سنجیدن رتبه و کیفیت اینترنت در تمام کشورهای جهان، از ۲ شاخص «میانه – Median» و «میانگین – Mean» استفاده می‌کند. شاخص میانگین همان حد متوسط داده‌های آماری و «میانه» دقیقاً نقطه وسط داده‌های آماری است. در این گزارش از هر ۲ شاخص «میانه» و «میانگین» برای بررسی وضعیت اینترنت کشورهای جهان استفاده کرده است.