بهبود رتبه ایران در سرعت اینترنت+جدول
بهبود رتبه ایران در سرعت اینترنت+جدول
وزیر ارتباطات در مورد سرعت اینترنت تصریح کرد: همین دیروز نتیجه تست سرعت اینترنت منتشر شد که دو رتبه بهبود یافته بودیم. هروقت نتیجه تست سرعت اینترنت کم می شود همه تیتر می زنند که سرعت اینترنت نزول چند پله ای داشته است ولی دیروز اعلام کردند سرعت اینترنت دو پله ارتقا کرده است که به رتبه 70 رسیدیم و وضعیتمان در اینترنت همراه بهبود یافته است.

وی افزود: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوب نیست ولی سرعت اینترنت همراه افزایش پیداکرده است بخشی از این اختلالات طبیعی است بخشی هم غیرطبیعی که در حال تلاشیم تا علت آن را دریابیم و با مقصران هم حتما برخورد خواهد شد.

میانگین سرعت اینترنت ایران (ژوئن ۲۰۲۱ – ژوئن ۲۰۲۲)

مطابق نتایج Speedtest   و بر اساس سرعت متوسط دانلودی که کاربر در ایران به دست می آورد(منبع: speedtest.net)

اینترنت همراه (موبایل)
Mbps 21.44 ۲۰۲۱/۰۶ Download /دانلود
Mbps 21.68 ۲۰۲۱/۰۷
Mbps 21.84 ۲۰۲۱/۰۸
Mbps 24.95 ۲۰۲۱/۰۹
Mbps 24.27 ۲۰۲۱/۱۰
Mbps 25.18 ۲۰۲۱/۱۱
Mbps 24.03 ۲۰۲۱/۱۲
Mbps 23.10 ۲۰۲۲/۰۱
Mbps 22.42 ۲۰۲۲/۰۲
Mbps 24.90 ۲۰۲۲/۰۳
Mbps 24.95 ۲۰۲۲/۰۴
Mbps 26.10 ۲۰۲۲/۰۵
Mbps 27.17 ۲۰۲۲/۰۶
Mbps 9.15 ۲۰۲۱/۰۶   / آپلودUpload
Mbps 8.93 ۲۰۲۱/۰۷
Mbps 9.11 ۲۰۲۱/۰۸
Mbps 9.76 ۲۰۲۱/۰۹
Mbps 9.87 ۲۰۲۱/۱۰
Mbps 9.99 ۲۰۲۱/۱۱
Mbps 9.34 ۲۰۲۱/۱۲
Mbps 8.90 ۲۰۲۲/۰۱
Mbps 8.76 ۲۰۲۲/۰۲
Mbps 9.39 ۲۰۲۲/۰۳
Mbps 9.59 ۲۰۲۲/۰۴
Mbps 9.59 ۲۰۲۲/۰۵
Mbps 9.65 ۲۰۲۲/۰۶
۳۰ ms ۲۰۲۱/۰۶  / تاخیرLatency
۳۰ ms ۲۰۲۱/۰۷
۳۱ ms ۲۰۲۱/۰۸
۳۰ ms ۲۰۲۱/۰۹
۳۱ ms ۲۰۲۱/۱۰
۳۱ ms ۲۰۲۱/۱۱
۳۰ ms ۲۰۲۱/۱۲
۳۱ ms ۲۰۲۲/۰۱
۳۳ ms ۲۰۲۲/۰۲
۳۳ ms ۲۰۲۲/۰۳
۳۱ ms ۲۰۲۲/۰۴
۳۱ ms ۲۰۲۲/۰۵
۳۰ ms ۲۰۲۲/۰۶

اینترنت ثابت (پهنای باند ثابت)
Mbps 9.79 ۲۰۲۱/۰۶ Download /دانلود
Mbps 9.63 ۲۰۲۱/۰۷
Mbps 9.27 ۲۰۲۱/۰۸
Mbps 9.64 ۲۰۲۱/۰۹
Mbps 9.69 ۲۰۲۱/۱۰
Mbps 9.85 ۲۰۲۱/۱۱
Mbps 9.92 ۲۰۲۱/۱۲
Mbps 10.33 ۲۰۲۲/۰۱
Mbps 9.77 ۲۰۲۲/۰۲
Mbps 9.65 ۲۰۲۲/۰۳
Mbps 10.23 ۲۰۲۲/۰۴
Mbps 10.34 ۲۰۲۲/۰۵
Mbps 10.23 ۲۰۲۲/۰۶
Mbps 1.57 ۲۰۲۱/۰۶   / آپلودUpload
Mbps 1.43 ۲۰۲۱/۰۷
Mbps 1.25 ۲۰۲۱/۰۸
Mbps 1.28 ۲۰۲۱/۰۹
Mbps 1.32 ۲۰۲۱/۱۰
Mbps 1.39 ۲۰۲۱/۱۱
Mbps 1.39 ۲۰۲۱/۱۲
Mbps 1.51 ۲۰۲۲/۰۱
Mbps 1.30 ۲۰۲۲/۰۲
Mbps 1.10 ۲۰۲۲/۰۳
Mbps 1.59 ۲۰۲۲/۰۴
Mbps 1.65 ۲۰۲۲/۰۵
Mbps 1.61 ۲۰۲۲/۰۶
۳۰ ms ۲۰۲۱/۰۶  / تاخیرLatency
۳۰ ms ۲۰۲۱/۰۷
۳۰ ms ۲۰۲۱/۰۸
۳۰ ms ۲۰۲۱/۰۹
۳۰ ms ۲۰۲۱/۱۰
۲۹ ms ۲۰۲۱/۱۱
۲۹ ms ۲۰۲۱/۱۲
۲۹ ms ۲۰۲۲/۰۱
۲۹ ms ۲۰۲۲/۰۲
۳۰ ms ۲۰۲۲/۰۳
 ۲۹ ms ۲۰۲۲/۰۴
۲۹ ms ۲۰۲۲/۰۵
۲۹ ms ۲۰۲۲/۰۶