آی‌سی‌تی نیوز – عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی حضور” زارع پور” در فهرست کابینه سیزدهم را مثبت ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: آقای عیسی زارع‌پور به عنوان نخبه حوزه ICT و […]

آی‌سی‌تی نیوز – عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی حضور” زارع پور” در فهرست کابینه سیزدهم را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت:

آقای عیسی زارع‌پور به عنوان نخبه حوزه ICT و دارای مدارج علمی ممتاز، وزارت ارتباطات را با دانش روز مدیریت خواهد کرد. او در قامت معاون IT قوه قضائیه، باعث تحول خدمت‌رسانی الکترونیکی به مردم شد. برنامه‌های پیشنهادی “زارع‌پور”، موجب توسعه حکمرانی دیجیتال و دولت الکترونیک می‌شود.