انتقاد از فروش سگ‌های فانتزی در سایت دیوار‌
انتقاد از فروش سگ‌های فانتزی در سایت دیوار‌
کاربر سامانه فارس من با انتقاد از فروش سگ‌های فانتزی در پلتفرم دیوار‌ گفت: اگر کسی برای خرید سگ اراده کند در لحظه در پلتفرم دیوار این امکان را خواهد داشت؛ اما با محدود شدن راه‌های خرید و فروش، همه‌گیری سبک زندگی همراه با سگ و تمایل به توله‌کشی را کمتر خواهد کرد.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست حذف آگهی‌های فروش سگ غیرنگهبان از دیوار را ثبت کرده اند.

سردبیر این سوژه درباره مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت:‌هم اکنون در پلتفرم دیوار، آگهی واگذاری سگ وجود دارد.

وی با انتقاد از فروش سگ در این پلتفرم، گفت:‌ سگ هایی که در قالب آگهی های واگذاری معرفی می شوند، در واقع به فروش می رسند و در منزل نگهداری می شوند و این حیوانات همان سگ هایی هستند که توسط صاحبانشان به پیاده رو‌ی آورده می شوند و در ادامه مشکلات ساز می شوند .

این کاربر سامانه فارس من اضافه کرد: در حال حاضر هر کسی که اراده کند که حیوانی خریداری کند به راحتی و در لحظه در پلتفرم دیوار این امکان را خواهد داشت؛ اما در صورتی که فروش حیوان در این پلتفرم ها محدود شود، دسترسی به مراکز خرید و فروش این حیوانات کاهش پیدا خواهد کرد و از این رو شاهد کاهش همه گیری سبک زندگی همراه با سگ خواهیم بود.

سردبیر این سوژه اضافه کرد:‌ علاوه بر این، وقتی روش های فروش محدود تر باشد، افرادی که اقدام به توله کشی از سگ های فانتزی برای فروش می کنند هم تمایل کمتری به این اقدام خواهند داشت.