اعتبار هدیه ۳۵۰ هزار تومانی همراه اول برای دانشجویان و جوانان
اعتبار هدیه ۳۵۰ هزار تومانی همراه اول برای دانشجویان و جوانان
این اعتبار آکادمی همراه برای مشترکان جدید سیمکارت‌های اعتباری دانشجویی و سیمکارت‌های دائمی جوانان حداکثر تا ۴ روز پس از فعالسازی سیمکارت، تخصیص داده می‌شود.

🔹مشترکان فعلی این دو نوع سیمکارت نیز اعتبار ۳۵۰ هزار تومانی را به‌صورت خودکار پس از ثبت‌نام در سایت آکادمی همراه اول دریافت می‌کنند.