آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال ابلاغ شد
آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال ابلاغ شد
آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مصوب هیأت وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

تسنیم – پیش از این وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کرده بودند.