اجرای ۷۰ درصدی نسخه الکترونیکی در استان مرکزی
اجرای ۷۰ درصدی نسخه الکترونیکی در استان مرکزی

آی‌سی‌تی نیوز – با وجود اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان مرکزی، این نسخه در ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها صادر می‌شود. طرح نسخه الکترونیک با اهداف مختلفی از جمله شفاف سازی و حذف کاغذ اجرا شد که با حذف نسخ کاغذی نظام درمان در استان مرکزی ازمصرف سالانه بیشتر از ۳۵ میلیون برگ […]

آی‌سی‌تی نیوز – با وجود اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان مرکزی، این نسخه در ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها صادر می‌شود.

طرح نسخه الکترونیک با اهداف مختلفی از جمله شفاف سازی و حذف کاغذ اجرا شد که با حذف نسخ کاغذی نظام درمان در استان مرکزی ازمصرف سالانه بیشتر از ۳۵ میلیون برگ کاغذ جلوگیری می‌شود.

اما با این وجود این طرح هنوز هم به طور کامل اجرا نشده و برخی از پزشکان هنوز هم به این طرح سراسری نپیوسته اند.

صادقی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی گفت: در ۹۵ درصد مراکز دولتی و ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها نسخه الکترونیک صادر می‌شود.

جیریایی مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: از ابتدای دیماه سال گذشته پرداخت‌های بیمه سلامت تنها به نسخ الکترونیکی امکان پذیر است و با همکاری موسسات، پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی ۶۱۰ هزار بیمه شده سلامت از طرح نسخ الکترونیکی در استان بهره‌مند شدند.

سهرابی مدیر درمان تامین اجتماعی هم گفت در استان ۹۸۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی وجود دارد که در ۹۷ درصد مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد تامین اجتماعی نسخه الکترونیک صادر می‌شود.