نیمکت مجازی نمی‌تواند دانش‌آموز را به رشد حقیقی برساند
نیمکت مجازی نمی‌تواند دانش‌آموز را به رشد حقیقی برساند

آی‌سی‌تی نیوز – رئیس سابق انجمن اولیا و مربیان با اشاره به این که باید مدرسه را به عنوان اولویت اول برای آموزش مهارت های رفتاری و اجتماعی بچه‌ها در نظر بگیریم و بر ضرورت بازگشایی حضوری مدارس تاکیدکرد و گفت: نیمکت های مجازی قادر به رساندن دانش آموزان به رشد حقیقی نیستند. علی اصغر […]

آی‌سی‌تی نیوز – رئیس سابق انجمن اولیا و مربیان با اشاره به این که باید مدرسه را به عنوان اولویت اول برای آموزش مهارت های رفتاری و اجتماعی بچه‌ها در نظر بگیریم و بر ضرورت بازگشایی حضوری مدارس تاکیدکرد و گفت: نیمکت های مجازی قادر به رساندن دانش آموزان به رشد حقیقی نیستند.

علی اصغر احمدی اظهار کرد: باید مدرسه را به عنوان اولویت اول، برای آموزش مهارت‌های اجتماعی، فرهنگی و رفتاری در نظر بگیرید و با تعامل با جهان بزرگ تر از رشد حقیقی فرزندمان، مطلع شویم.

وی افزود: لازم است والدین به رشد حقیقی فرزندان خود دقت کنند یعنی ببینندکه چقدر فرزندانشان اهل تفکر هستند و قادرند برای حل مشکلاتشان به دنبال راه حل باشند. آنهایی که رشد حقیقی پیدا کرده‌اند هم مشکلات و هم راه حل را خیلی سریع، پیدا کرده ومشکل را گسترش نمی‌دهند.

احمدی با اشاره به این که باید جامعه نگاهش را به مدرسه و رشدحقیقی تربیت، تغییر داده و آن را بشناسد، تصریح کرد: هر چقدر که فرزندانمان بزرگ تر می شوند، دنیای عاطفی و روانی آن ها نیز بزرگ تر می‌شود.شخصیت، ادب، مهارت ها و تخصص های ما از تربیت صحیح خانواده وتعامل در مدرسه سرچشمه می گیرد .

وی با تأکید بر لزوم توجه پدر و مادرها به اهمیت مدرسه گفت: مدرسه دومین جایگاهی است که برای تربیت فرزندان، بعد از محیط خانواده مطرح می شود. مدرسه جایگاه رشد حقیقی شخصیت فرزندانمان است. یعنی از طریق مدرسه، رشد فکر، عواطف، روابط اجتماعی، اخلاق و به طور کلی ارتباط با جامعه بزرگ تر، برای فرزندانمان محقق می شود بنابراین مستقل از شرایط کرونایی و غیرکرونایی، باید مدرسه، در نگاه و تصمیم گیری خانواده ها، حائز اهمیت ویژه باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی تصریح کرد: اگر والدینی می خواهند فرزندانشان رشد حقیقی پیدا کنند؛ باید اجازه دهند تعاملات فرزندانشان با همکلاسی ها وهمسالان افزایش یابد و این امر از طریق مدرسه میسّر می شود و باید مدرسه را جدی بگیریم.