آی‌سی‌تی نیوز – معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه وظیفه ما به عنوان دولت بر اساس اصل آموزش عمومی، فرصت سازی برای دانش آموزان جهت تحصیل است، خواستار ارتقا سطح سواد فرهنگی خانواده‌ها در اجرای عدالت آموزشی و نصیب آموزشی برابر در تمامی کشور شد. رضوان حکیم زاده در جلسه […]

آی‌سی‌تی نیوز – معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه وظیفه ما به عنوان دولت بر اساس اصل آموزش عمومی، فرصت سازی برای دانش آموزان جهت تحصیل است، خواستار ارتقا سطح سواد فرهنگی خانواده‌ها در اجرای عدالت آموزشی و نصیب آموزشی برابر در تمامی کشور شد.

رضوان حکیم زاده در جلسه معاونین آموزش ابتدایی و منتخب مدیران مدارس ابتدایی نواحی تبریز در باشگاه فرهنگیان تبریز شرکت کرد و از حضور رئیس جمهور در زنگ مهر امسال در یکی از مدارس کشور خبر داد و گفت: تمامی مدارس برای اول مهر برنامه ای مطلوب و بانشاط داشته باشند که حاصل مشارکت و تصمیم گیری های با برنامه مدیران و روسای مناطق و نواحی با مدیران مدارس است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت اموزش و پرورش نگاه خوب و حمایتی رییس جمهور به سیستم آموزش و پرورش را یک نقطه قوت برای دستگاه معرفی کرد و گفت: با حضور رییس جمهور در شورای عالی آموزش و پرورش به این نکته تاکید شد که کارهای کارشناسی باید در داخل خود سیستم توسط متخصصین امر تعلیم و تربیت انجام شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر تلاش مدیران نبود چرخ آموزش و پرورش نمی چرخید و توفیقات سیستم از ایثار و فداکاری معلمان است، گفت: در شرایط کرونایی ایران یکی از کشورهای جهان از جهت تداوم و رصد آموزش بوده و اقدامات بسیار ارزنده ای انجام داده است.

حکیم زاده اظهارکرد: ظرفیت رسانه، فضای مجازی و یاری گران آموزش در این راستا به صورت گسترده و خوب استفاده شد و بر تداوم آن تاکید کرد.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه مدیران در قبال خانواده ها،معلمان و دانش آموزان وظایف و نقش هایی دارند، تصریح کرد: مهم ترین گام و رسالت دسترسی همه به آموزش و فرصت برابر برای تمامی دانش آموزان جهت تعلیم و تربیت بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما به عنوان دولت بر اساس اصل آموزش عمومی، فرصت سازی برای دانش آموزان جهت تحصیل است، خواستار ارتقا سطح سواد فرهنگی خانواده ها در اجرای عدالت آموزشی و نصیب آموزشی برابر در تمامی کشور شد.

حکیم زاده اظهار کرد: به عنوان معلم و مدیر فرهنگی همیشه این دغدغه باید در ما باشد که دانش آموزان را به سمت رشد و شکوفایی سوق دهیم و موفقیت حق همه ی کودکان است و در این راستا نیاز است به عنوان یک مدیر عوامل روانی اجتماعی را دستکاری کنیم تا زندگی دانش آموزان به شکل مطلوب تغییر یابد.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: مختصات تدریس مجازی را تعیین کنیم چرا که مدل تدریس حضوری با مجازی متفاوت است با در نظر گرفتن این مهم که تدریس موثر در فضای مجازی یا ترکیبی باید حفظ شود.

به گفته ی معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، تدریس ترکیبی به معنای انجام فرایند تدریس مجازی و حضوری بصورت همزمان می باشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، معاون اموزش ابتدایی تصریح کرد: ما باید برنامه ریزی شده و به سمتی حرکت کنیم که سال تحصیلی جدید به شکلی مطلوب و شکوهمند آغاز گردد تا بتوانیم روح انرژی و امید را به جامعه منتقل نمائیم و این امر با مشارکت اولیا در تصمیم گیری ها اتفاق خواهد افتاد.