آی‌سی‌تی نیوز – در راستای بسیج ظرفیت همه بخش‌های جامعه برای دسترسی دانش ­آموزان به تجهیزات هوشمند؛ «دستورالعمل سامانه طرح هدایت» ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، با توجه به ارسال «دستورالعمل طرح هدایت» (هر دانش‌آموز یک تبلت؛ هرتبلت یک کلاس، یک مدرسه) و شیوه‌نامه آن و به‌منظور بسیج همه امکانات درون‌بخشی و ظرفیت‌های بخش دولتی، […]

آی‌سی‌تی نیوز – در راستای بسیج ظرفیت همه بخش‌های جامعه برای دسترسی دانش ­آموزان به تجهیزات هوشمند؛ «دستورالعمل سامانه طرح هدایت» ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به ارسال «دستورالعمل طرح هدایت» (هر دانش‌آموز یک تبلت؛ هرتبلت یک کلاس، یک مدرسه) و شیوه‌نامه آن و به‌منظور بسیج همه امکانات درون‌بخشی و ظرفیت‌های بخش دولتی، عمومی و مردمی و سازمان‌های حمایتی و خیریه‌ای و امکان دسترسی دانش آموزان به تجهیزات هوشمند و بهره‌گیری عادلانه همه دانش آموزان از آموزش‌های الکترونیکی خصوصاً در بستر شاد، شناخت دقیق از وضعیت دسترسی ناپذیری دانش آموزان استان‌ها، مناطق، نواحی و مدارس کشور، شناخت دقیق منابع درون و برون‌سازمانی و توسعه مشارکت خیرین برای تهیه و توزیع مناسب امکانات و تجهیزات برای دانش آموزان نیازمند در مناطق کشور، «دستورالعمل سامانه طرح هدایت» ارسال شد.