آی‌سی‌تی نیوز – رییس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به اساتید دانشگاهی توصیه کرد: امتحاناتی را که با قطعی برق مواجه می‌شوند، دوباره برگزار کنند. علی اکبر صفوی در گفت و گو با ایرنا درباره تمهیدات دانشگاه ها برای خاموشی برق احتمالی حین برگزاری کلاس های مجازی یا امتحانات میان ترم و […]

آی‌سی‌تی نیوز – رییس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به اساتید دانشگاهی توصیه کرد: امتحاناتی را که با قطعی برق مواجه می‌شوند، دوباره برگزار کنند.

علی اکبر صفوی در گفت و گو با ایرنا درباره تمهیدات دانشگاه ها برای خاموشی برق احتمالی حین برگزاری کلاس های مجازی یا امتحانات میان ترم و پایان ترم، اظهار داشت: قطعی برق ۲ دسته مشکل برای آموزش های الکترونیکی دانشگاه ها ایجاد می کند؛ نخست، مشکل برگزاری کلاس های فعلی است چرا که استادان در نقاط شهر پراکنده هستند و برنامه خاموشی برق در ساعات مختلف تغییر می کند بنابراین با هر بار قطع برق یک استاد، کل کلاس بی برنامه می شود.

وی تاکید کرد: شرایط قطعی برق استاد با دانشجو کاملاً متفاوت است و برگزاری کلاس جبران در پایان ترم بسیار سخت می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز درباره جبران دروس برای دانشجویانی که با قطعی برق مواجه می شوند، خاطرنشان کرد: به دلیل ضبط فیلم و صوت کلاس، دانشجو در ساعات دیگری امکان تماشا و شنیدن فایل کلاس از دست رفته را دارد.

صفوی درباره تاثیر قطعی برق روی امتحانات پایان ترم الکترونیکی هم اظهار داشت: پراکندگی قطعی برق حین برگزاری امتحانات پایان ترم، تنش هایی میان دانشجویان ایجاد می کند که در این زمینه برگزاری امتحانات در چند مرحله به استادان توصیه شده است تا صدمات کمتری به دانشجویان وارد شود.

وی ادامه داد: وابستگی به برق به دلیل آموزش های الکترونیکی افزایش یافته و شرایط قطعی برق نسبت به سال قبل خاص تر شده است. اگر سیاست کلانی برای قطعی برق دنبال نشود، شرکت های تابعه در استان ها نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

به گزارش ایرنا، همزمان با ادامه شیوع ویروس کرونا در کشور و مجازی برگزاری شدن کلاس های درس دانشگاه ها، دانشجویان در ماه های برپایی امتحانات پایان ترم با مشکلات متعددی در خصوص قطعی برق مواجه شده اند و این مشکل سال قبل هم گریبان دانشجویان و استادان را گرفت.