آی‌سی‌تی نیوز – معاون اسبق دوره متوسطه آموزش و پرورش گفت:با توجه به معضلات آموزش‌های مجازی و این امر که گا‌ها و در برخی از دروس یادگیری به طور کامل حاصل نشده است، دانش آموز نیز نمی‌خواهد با واقعیت رو برو شود، از این رو باید تلاش ما این باشد که او را با آموزش […]

آی‌سی‌تی نیوز – معاون اسبق دوره متوسطه آموزش و پرورش گفت:با توجه به معضلات آموزش‌های مجازی و این امر که گا‌ها و در برخی از دروس یادگیری به طور کامل حاصل نشده است، دانش آموز نیز نمی‌خواهد با واقعیت رو برو شود، از این رو باید تلاش ما این باشد که او را با آموزش و ارزشیابی حضوری مواجه کنیم تا دلزدگی او کاهش یافته و بازگشت پذیری به مدرسه تسهیل شود.
علیرضا کمره‌ای در گفت‌وگو با میزان در مورد افت تحصیلی حاصل از آموزش مجازی گفت: از پیش از آغاز سال تحصیلی یک پیش بینی را از افت پنهان یادگیری دانش آموزان داشته ایم که در اوایل سال تحصیل با ارزیابی‌های انجام گرفته افت یادگیری تایید شد.
وی ادامه داد : از آن رو در برنامه‌ای تحت عنوان تعمیم یادگیری تلاش بر این شد که با برنامه ریزی متعاقب آن در سطح ملی با استفاده از توان معلمان برای ارزیابی دقیق وضعیت دانش آموزان تمهیداتی انجام گیرد تا مشخص شود روی چه نقاطی باید تمرکز صورت گرفته و نیاز به جبران دارد.

وی در مورد پیشنهاداتی برای جبران افت یادگیری دانش آموزان گفت: طبیعتاً دولت باید در این زمینه ارزیابی‌هایی را از وزارت آموزش و پرورش برای کمک به این معضل بخواهد، با توجه به افت ۳۰ تا ۷۰ درصدی دانش آموزان در برخی از دروس مشخص می شود که جبران این افت نیازمند صرف زمان و هزینه‌هایی بالایی است.

وی در مورد عدم تمایل دانش آموزان به آموزش ححضوری گفت : باید توجه کنیم که بازگشایی مدارس ارتباطی با اراده دانش آموزان برای حضور یا عدم حضور ندارد، این بازگشایی در واقع از ماه‌ها قبل اتفاق افتاده است و به صورت آرام و تدریجی در حال کامل شدن است.

وی در مورد کاهش اشتیاق به تحصیل دانش آموزان در طی دو سال آموزش مجازی گفت:می پذیریم که اشتیاق به تحصیل کاهش یافته است و گا‌ها عدم تمایل به بازگشایی‌ها نیز از سوی برخی از دانش آموزان به همین جهت است، اما باید بررسی کنیم علت کاهش اشتیاق به تحصیل در بین این افراد چه بوده است.

کمره‌ای گفت:برداشت شخصی من این است که یک نوع ترس در بازگشت به مدرسه و حضور در امتحانات وجود دارد، در ماه های گذشته بسیاری از دانش‌آموزان تمایل به امتحانات غیر حضوری داشتند که بخش اعظمی از آن ناشی از آن ترسی است که در این دو سال به دلیل عدم مواجهه با شرایط امتحان برای آن‌ها ایجاد شده است.

کمره‌ای گفت:در موضوع تسریع در بازگشایی با تهییج دانش‌آموزان و تقویت انگیزه‌های آن‌ها حاصل می شود ،از این رو این موضوع باید در کانون توجه قرار بگیرد، قطعاً عدم تمایل نشان دهنده این است که انگیزه‌ها آسیب دیده است.

وی با توضیح این موضوع که با آموزش مجازی واقعیت گریزی در دانش آموزان ایجاد شده است گفت:با توجه به معضلات آموزش‌های مجازی و این امر که گا‌ها و در برخی از دروس علی رغم مجاهدت‌های معلمان ما یادگیری به طور کامل حاصل نشده است، دانش آموز نیز نمی‌خواهد با واقعیت رو برو شود، از این رو باید تلاش ما این باشد که او را با آموزش و ارزشیابی حضوری مواجه کنیم تا دلزدگی او کاهش یافته و بازگشت پذیری به مدرسه تسهیل شود.

کمره‌ای تصریح کرد:از این رو باید در دو فاز فعالیت انجام بگیرد ابتدا باید انگیزه‌ها بهبود بیابد و از سوی دیگر تقویت تمایل به آموزش حضوری انجام گیرد .

وی در پایان در مورد بازگشایی مدارس به طور کامل و آموزش حضوری گسترده گفت: همانطور که اشاره کرده ایم بازگشایی انجام شده است، اما تا زمانی که شرایط فاصله گذاری و شیفت بندی ساعات حضور مطرح است آنطور که باید نمی‌توان صحبت از آموزش حضوری گسترده چنانکه در دوران پیش از کرونا اتفاق می‌افتاد کرد از این رو تا پایان سال نیز همین روند ادامه خواهد داشت.