همراه ما باشید

بهداشت الكترونيک

شرایط اجرای موفق طرح نسخه نویسی الکترونیک مشخص شد

شرایط اجرای موفق طرح نسخه نویسی الکترونیک مشخص شد

  • پرونده الکترونیک سلامت تا بهار ۹۸ تکمیل می شود

    وزیر پیشنهادی بهداشت مطرح کرد:

    پرونده الکترونیک سلامت تا بهار ۹۸ تکمیل می شود

    وزیر پیشنهادی بهداشت از تکمیل پرونده الکترونیک سلامت تا بهار ۹۸ خبر داد و گفت: اگر بتوان پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان ریل اصلی اطلاعاتی برای نظام سلامت تکمیل کرد از تقاضاهای القایی، دوباره کاری در نظام سلامت و مفقود شدن اطلاعات بیماران جلوگیری می شود.