همراه ما باشید

مخابرات

ارتباط تلفنی در برخی مناطق تهران دچار اختلال می شود

ارتباط تلفنی در برخی مناطق تهران دچار اختلال می شود