http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
شنبه 27 خرداد 1396
اعتراض عضو شوراي شهر به قرارداد توسن با شهرداري تهران
اعتراض عضو شوراي شهر به قرارداد توسن با شهرداري تهران

رحمت‌اله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران دو هفته پيش در جلسه شوراي شهر مدعي شد شرکت توسن راه‌اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیت برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

رحمت‌اله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران دو هفته پيش در جلسه شوراي شهر مدعي شد شرکت توسن راه‌اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیت برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است. این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. با طرح اين موضوع از سوي وي، شرکت توسن نيز در اطلاعيه‌اي به اين ابهامات پاسخ داد که در ادامه مي‌خوانيد.
عضو شوراي شهر تهران در خصوص قرارداد توسن با شهرداري تهران گفت: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد از خزانه خارج شود، اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد، تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می‌شود که تخلف است.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه سهم شهرداری را به خزانه واریز می‌کند. همچنین این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل به‌خصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می‌کند، این مسایل قابل توجیه نیست.
حسابرس شورای شهر دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرده است، اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصلاحات انجام‌شده به صحن شورا ارايه شود.
پس از اظهارنظر حافظی، امانی معاون شهردار تهران درباره قرارداد شهرداری با این شرکت اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد و شرکت مذکور کارت‌های مترو و اتوبوس را پیش‌خرید می‌کند و پول واریزشده به حساب شرکت، متعلق به شرکت بوده است.
توضیح شرکت توسن
شرکت توسن در پاسخ به این اظهارات، اعلام کرد: توسن در یک فرایند رقابتی در قالب فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار به تاریخ 15/12/1388 که توسط ‏سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران برگزار شده است، با ارايه کمترین قیمت و کسب بیشترین امتیاز فنی ‏برنده و انتخاب شده و در تاریخ 28/6/1389 با شهرداری تهران عقد قرارداد کرده است. بنابراين ادعای رعایت نکردن تشریفات قانونی ‏و صرفه و صلاح شهر تهران در انعقاد این قرارداد موضوعیت ندارد.‏
براساس روال اجرایی تصریح‌شده در قرارداد موجود، شرکت توسن تمامی اعتبار مربوط به شارژ کارت بلیت‌های الکترونیکی ‏را قبل از فروش، از شهرداری تهران پیش‌خرید کرده و وجوه آن را در حساب شهرداری تهران نزد بانک شهر واریز می‌کند.‏
فرایند حسابداری و تسویه‌حساب مربوط به تراکنش‌های پذیرش و استفاده از کارت بلیت توسط شهروندان، به صورت روزانه ‏توسط شرکت توسن انجام می‌شود و گزارش و صورت‌حساب مربوط به مطالبات هر یک از ذی‌نفعان حداکثر ظرف 48 ساعت به ‏خود ذی‌نفعان و بانک شهر تحویل می‌شود. پرداخت وجوه پس از تایید صورت‌حساب ارسالی توسن توسط شهرداری، از حساب ‏شهرداری توسط بانک شهر انجام می‌شود و شرکت توسن در عملیات پرداخت این وجوه هیچ‌گونه نقش و دخالتی ندارد.‏
بنابراین تاکید می‌شود نه‌تنها حساب وجوه ناشی از شارژ کارت بلیت، متعلق به شرکت توسن نيست، بلکه این شرکت هیچ‌گونه ‏دسترسی و حق برداشت از حساب مورد نظر را نیز ندارد. همچنین کل این فرایند هر ماه توسط حسابرس مستقل قانونی، به ‌صورت کامل و اختصاصی حسابرسی و گزارش می‌شود.‏
شایان ذکر است که ذی‌نفعان سامانه بلیت الکترونیک تهران شامل شرکت بهره‌برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی و ‏شرکت‌های خصوصی مالک اتوبوس‌ها هستند و طی این عملیات وجوه توسط بانک شهر به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شود ‏و سامانه بلیت الکترونیکی شهر تهران، هیچ‌گونه مراوده مالی با اشخاص، پرسنل و رانندگان ندارد. بنابراین تاخیر احتمالی در ‏پرداخت حقوق و وجوه مربوط به پرسنل و رانندگان به شرکت متبوع ایشان مرتبط است.
رحمت‌اله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران دو هفته پيش در جلسه شوراي شهر مدعي شد شرکت توسن راه‌اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیت برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است. این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. با طرح اين موضوع از سوي وي، شرکت توسن نيز در اطلاعيه‌اي به اين ابهامات پاسخ داد که در ادامه مي‌خوانيد.
عضو شوراي شهر تهران در خصوص قرارداد توسن با شهرداري تهران گفت: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد از خزانه خارج شود، اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد، تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می‌شود که تخلف است.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه سهم شهرداری را به خزانه واریز می‌کند. همچنین این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل به‌خصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می‌کند، این مسایل قابل توجیه نیست.
حسابرس شورای شهر دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرده است، اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصلاحات انجام‌شده به صحن شورا ارايه شود.
پس از اظهارنظر حافظی، امانی معاون شهردار تهران درباره قرارداد شهرداری با این شرکت اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد و شرکت مذکور کارت‌های مترو و اتوبوس را پیش‌خرید می‌کند و پول واریزشده به حساب شرکت، متعلق به شرکت بوده است.
توضیح شرکت توسن
شرکت توسن در پاسخ به این اظهارات، اعلام کرد: توسن در یک فرایند رقابتی در قالب فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار به تاریخ 15/12/1388 که توسط ‏سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران برگزار شده است، با ارايه کمترین قیمت و کسب بیشترین امتیاز فنی ‏برنده و انتخاب شده و در تاریخ 28/6/1389 با شهرداری تهران عقد قرارداد کرده است. بنابراين ادعای رعایت نکردن تشریفات قانونی ‏و صرفه و صلاح شهر تهران در انعقاد این قرارداد موضوعیت ندارد.‏
براساس روال اجرایی تصریح‌شده در قرارداد موجود، شرکت توسن تمامی اعتبار مربوط به شارژ کارت بلیت‌های الکترونیکی ‏را قبل از فروش، از شهرداری تهران پیش‌خرید کرده و وجوه آن را در حساب شهرداری تهران نزد بانک شهر واریز می‌کند.‏
فرایند حسابداری و تسویه‌حساب مربوط به تراکنش‌های پذیرش و استفاده از کارت بلیت توسط شهروندان، به صورت روزانه ‏توسط شرکت توسن انجام می‌شود و گزارش و صورت‌حساب مربوط به مطالبات هر یک از ذی‌نفعان حداکثر ظرف 48 ساعت به ‏خود ذی‌نفعان و بانک شهر تحویل می‌شود. پرداخت وجوه پس از تایید صورت‌حساب ارسالی توسن توسط شهرداری، از حساب ‏شهرداری توسط بانک شهر انجام می‌شود و شرکت توسن در عملیات پرداخت این وجوه هیچ‌گونه نقش و دخالتی ندارد.‏
بنابراین تاکید می‌شود نه‌تنها حساب وجوه ناشی از شارژ کارت بلیت، متعلق به شرکت توسن نيست، بلکه این شرکت هیچ‌گونه ‏دسترسی و حق برداشت از حساب مورد نظر را نیز ندارد. همچنین کل این فرایند هر ماه توسط حسابرس مستقل قانونی، به ‌صورت کامل و اختصاصی حسابرسی و گزارش می‌شود.‏
شایان ذکر است که ذی‌نفعان سامانه بلیت الکترونیک تهران شامل شرکت بهره‌برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی و ‏شرکت‌های خصوصی مالک اتوبوس‌ها هستند و طی این عملیات وجوه توسط بانک شهر به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شود ‏و سامانه بلیت الکترونیکی شهر تهران، هیچ‌گونه مراوده مالی با اشخاص، پرسنل و رانندگان ندارد. بنابراین تاخیر احتمالی در ‏پرداخت حقوق و وجوه مربوط به پرسنل و رانندگان به شرکت متبوع ایشان مرتبط است.
رحمت‌اله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران دو هفته پيش در جلسه شوراي شهر مدعي شد شرکت توسن راه‌اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیت برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است. این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. با طرح اين موضوع از سوي وي، شرکت توسن نيز در اطلاعيه‌اي به اين ابهامات پاسخ داد که در ادامه مي‌خوانيد.
عضو شوراي شهر تهران در خصوص قرارداد توسن با شهرداري تهران گفت: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد از خزانه خارج شود، اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد، تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می‌شود که تخلف است.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه سهم شهرداری را به خزانه واریز می‌کند. همچنین این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل به‌خصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می‌کند، این مسایل قابل توجیه نیست.
حسابرس شورای شهر دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرده است، اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصلاحات انجام‌شده به صحن شورا ارايه شود.
پس از اظهارنظر حافظی، امانی معاون شهردار تهران درباره قرارداد شهرداری با این شرکت اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد و شرکت مذکور کارت‌های مترو و اتوبوس را پیش‌خرید می‌کند و پول واریزشده به حساب شرکت، متعلق به شرکت بوده است.
توضیح شرکت توسن
شرکت توسن در پاسخ به این اظهارات، اعلام کرد: توسن در یک فرایند رقابتی در قالب فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار به تاریخ 15/12/1388 که توسط ‏سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران برگزار شده است، با ارايه کمترین قیمت و کسب بیشترین امتیاز فنی ‏برنده و انتخاب شده و در تاریخ 28/6/1389 با شهرداری تهران عقد قرارداد کرده است. بنابراين ادعای رعایت نکردن تشریفات قانونی ‏و صرفه و صلاح شهر تهران در انعقاد این قرارداد موضوعیت ندارد.‏
براساس روال اجرایی تصریح‌شده در قرارداد موجود، شرکت توسن تمامی اعتبار مربوط به شارژ کارت بلیت‌های الکترونیکی ‏را قبل از فروش، از شهرداری تهران پیش‌خرید کرده و وجوه آن را در حساب شهرداری تهران نزد بانک شهر واریز می‌کند.‏
فرایند حسابداری و تسویه‌حساب مربوط به تراکنش‌های پذیرش و استفاده از کارت بلیت توسط شهروندان، به صورت روزانه ‏توسط شرکت توسن انجام می‌شود و گزارش و صورت‌حساب مربوط به مطالبات هر یک از ذی‌نفعان حداکثر ظرف 48 ساعت به ‏خود ذی‌نفعان و بانک شهر تحویل می‌شود. پرداخت وجوه پس از تایید صورت‌حساب ارسالی توسن توسط شهرداری، از حساب ‏شهرداری توسط بانک شهر انجام می‌شود و شرکت توسن در عملیات پرداخت این وجوه هیچ‌گونه نقش و دخالتی ندارد.‏
بنابراین تاکید می‌شود نه‌تنها حساب وجوه ناشی از شارژ کارت بلیت، متعلق به شرکت توسن نيست، بلکه این شرکت هیچ‌گونه ‏دسترسی و حق برداشت از حساب مورد نظر را نیز ندارد. همچنین کل این فرایند هر ماه توسط حسابرس مستقل قانونی، به ‌صورت کامل و اختصاصی حسابرسی و گزارش می‌شود.‏
شایان ذکر است که ذی‌نفعان سامانه بلیت الکترونیک تهران شامل شرکت بهره‌برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی و ‏شرکت‌های خصوصی مالک اتوبوس‌ها هستند و طی این عملیات وجوه توسط بانک شهر به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شود ‏و سامانه بلیت الکترونیکی شهر تهران، هیچ‌گونه مراوده مالی با اشخاص، پرسنل و رانندگان ندارد. بنابراین تاخیر احتمالی در ‏پرداخت حقوق و وجوه مربوط به پرسنل و رانندگان به شرکت متبوع ایشان مرتبط است.
 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200