http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
شنبه 21 مرداد 1396
نگاهی راهبردی در عرصه صنعت بیمه کشور
نگاهی راهبردی در عرصه صنعت بیمه کشور

دکتر امیرحسین طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و معاونت اسبق نظارت بیمه مرکزی در شماره پیش از تقویت صنعت بیمه در استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک و تامین منابع گفتیم و پنج ریسک اصلی در کسب‌وکار بیمه را برشمردیم.

دکتر امیرحسین طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی  و معاونت اسبق نظارت بیمه مرکزی
در شماره پیش از تقویت صنعت بیمه در استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک و تامین منابع گفتیم و پنج ریسک اصلی در کسب‌وکار بیمه را برشمردیم. برای کاهش ریسک می‌توان به روش‌های زیر متوسل شد:
- نظارت دقیق بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و حمایت در جهت کاهش تخلفات بیمه‌ای از سوی نهاد ناظر (به‌ویژه بیمه مرکزی)، که باید از اولویت‌های مهم و قابل توجه در صنعت بیمه باشد؛ امری که تخلف از آن می‌تواند سقوط آزاد سهام بیمه‌های خصوصی در بورس و در نتیجه ورشکستگی صنعت بیمه داخلی را به‌دنبال داشته باشد. در واقع می‌توان‌ گفت یکی از چالش‌های موجود در صنعت بیمه شفافیت مالی و در نظر گرفتن قریب به‌واقع صورت‌های مالی و دستکاری نکردن صورت‌های مالی است (بیشترین نقطه قابل دستکاری توسط شرکت‌های بیمه، ذخایر خسارات معوق است؛ زیرا سایر ذخایر فرمول دارد و قابل دستکاری نیست. تنها جایی که حالت تخمینی دارد و می‌شود عددش را دستکاری کرد، ذخایر خسارات معوق است. اگر هم آیین‌نامه‌هایی برای محاسبه این خسارات باشد، از آنجا که شرکت بیمه خودش این خسارات معوق را باید اعلام کند و خودش می‌داند که چه میزان پرونده خسارات وجود دارد که هنوز پرداخت نکرده، در نتیجه با وجود آیین‌نامه هم اگر بخواهد دستکاری کند می‌تواند؛ مگر اینکه حسابرس متوجه شود و بخواهد افشا کند). لذا ذخایر معوق در محاسبه ذخایر فنی به‌عنوان یک چالش محسوب می‌شود. بدیهی است راهکار مناسب براي جلوگیری از این دستکاری، حاکم کردن مجموعه‌ای از اصول حاکمیت شرکتی بر شرکت‌های بیمه است که اصولا اجازه دستکاری را نمی‌دهد. مسیر تاریخی نشان می‌دهد که در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی جهان، دستکاری اتفاق افتاده است؛ حتی بسیاری از شرکت‌ها با حسابرس خود تبانی کرده‌اند و صورت‌های مالی دستکاری شده است که با توجه به این مسایل به مرور پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در راستای شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق ذی‌نفعان شکل گرفت. بنابراین پیاده‌سازی فرایند حاکمیت شرکتی می‌تواند در این زمینه نیز مثمرثمر واقع شود. البته اصول حاکمیت شرکتی چیزی نیست که فقط خاص بیمه باشد؛ اصول حاکمیت شرکتی باید در تک‌تک سلول‌های نهادهای اقتصادی نهادینه شود. بورس، قانون تجارت، بانک‌ها و بیمه هم باید این اصول را پذیرا باشد. به‌عبارتی تنها یک نهاد نمی‌تواند به‌تنهایی پیاده‌کننده این اصول باشد و نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه ميان نهادهای مختلف برای پیاده‌سازی است. در این زمینه شايان ذکر است که مکلف شدن شرکت‌های بیمه از سوی بیمه مرکزی *در خصوص اصلاح صورت‌های مالی و اجرایiFRS  گام بسیار موثری در جهت بهبود کیفیت بيمه‌ای و سودآوری و بهبود توانگری شرکت‌های بیمه ارزیابی می‌شود. (در کشور 32 شرکت بيمه‌اي فعاليت دارند که بيش از 16 شرکت‌ بيمه بورسي هستند که از سوی بيمه مرکزي مکلف شده‌اند تا با انتشار صورت‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي و افزايش سرمايه تا سقف 150 ميليارد تومان، قوانين حاکميت شرکتي و ... را در سال 1396 اجرايي کنند).
نظارت جدی بر کفایت ذخاير تعهدات بلندمدت
با توجه به آنچه گفته شد، همواره بی‌توجهی به کفایت ذخاير صندوق‌ها یکی از دلایل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بوده است، لذا نظارت جدی بر کفایت ذخاير تعهدات بلندمدت بیمه‌‌نامه‌ها به‌خصوص بیمه‌های عمر و مستمری از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گرفته و افزایش یابد؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع، موجب سرایت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به بیمه‌های تجاری عمر و مستمری نیز خواهد شد. بنابراین ضمن تاکید بر لزوم نظارت پیشگیرانه در صنعت بیمه و علاوه بر نحوه نظارت نهاد ناظر، خود شرکت‌های بیمه نیز باید بر فرایند مالی و عملکردی خود نظارت کنند و این نظارت علاوه برستاد شعبات،  نمایندگی‌ها را نیز باید شامل شود. اگر نظارت‌های داخلی در شرکت‌های بیمه افزایش یابد به‌نوعی سبب ایجاد تعامل گسترده با نهاد نظارتی خواهد شد؛ چراکه به‌دلیل گستره جغرافیایی شرکت‌های بیمه، نظارت بیمه مرکزی به‌تنهایی کافی نیست، اما اگر شرکت‌های بیمه در این زمینه با نهاد ناظر وارد تعامل و همکاری شوند، به‌طوری که واحدهای نظارتی خود شرکت‌های بیمه تقویت شود، نتیجه بهینه‌ای خواهد داشت و این امر سبب تعامل و همکاری سازنده شرکت‌های بیمه و نهاد ناظر می‌شود.
توجه ویژه‌ به حرفه‌ آکچوئری
از دیگر موارد قابل اهمیت، حرفه‌ آکچوئری است که باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و رشد و ارتقای این دانش در حوزه‌ بیمه‌های بازرگانی و تجاری با جدیت تمام دنبال شود.
منابع انسانی خبره و کارآمد
طراحی یک نقشه راه (برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت) در جهت پر کردن خلا دانش و تربیت منابع انسانی خبره و کارآمد و نخبه‌پروری، پرورش منابع انسانی و تربیت آنها نیز از جمله راهبردهای اساسی در صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود.
طراحی محصولات جدید و نوین در صنعت بیمه
یکی از اقدامات ضروری، افزایش طراحی محصولات جدید و نوین در صنعت بیمه (طراحی طرح‌ها و بیمه‌نامه‌های جدید) است و این امر به حمایت و سرمایه‌گذاری در این زمینه نياز دارد.
نتیجه‌گیری
اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ از ﻋﻤﺪه‌ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي تاثیرگذار بر اقتصاد جهان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻴﻤﻪ از ﻳﻚﺳـﻮ، ﻧﻬﺎدي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارد و از دﻳﮕﺮﺳـﻮ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﻲ‌کند. در واقع این صنعت در مقایسه با صنایع بورس و بانک به‌هیچ‌وجه نقش کمتری در حوزه پولی و مالی اقتصاد کلان کشور ندارد و حتی بسیار تاثیرگذارتر از این دو نهاد است. مثلث توسعه مالی که متشکل از بورس، بانک و بیمه است، بدون بیمه کمرنگ و ناکارا باقی می‌ماند؛ زیرا شرکت‌های بیمه با ﭘـﺬﻳﺮش رﻳﺴﻚ‌های متنوع و ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، می‌توانند نقش موثری در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ایفا کنند. با وجود نقش موثری که صنعت بیمه در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد هر کشوری دارد، اما متاسفانه این صنعت در کشور ما ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و به‌نوعی مهجور مانده است. بنابراین برای توسعه صنعت بیمه متناسب با توسعه‌یافتگی نظام بانکی و بازار سرمایه، لازم است روی زیرساخت‌های رشد و توسعه این صنعت از قبیل فرهنگ، آموزش نیروی انسانی، خلاقیت و نوآوری و فناوری‌های ارتباطی نوین کار شود. علاوه بر این به‌منظور پررنگ شدن نقش بیمه و مشارکت صنعت بیمه در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به‌نظر می‌رسد بايد حجم دخالت دولت در بازار بیمه از طریق پیگیری و اجرای ﺳﻴﺎست‌های آزادﺳﺎزي، ﻣﻘﺮرات‌زداﻳﻲ و واﮔﺬاري ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ‌های بیمه در بازار مالی نیز به‌نظر می‌رسد بايد ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ شرکت‌های بیمه، افزایش و گسترش یابد و ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎي ﺑﻴﻤـﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫـﺎي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ، ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤـﻪ‌اي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد کنند. همچنین ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی بیمه باید ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را در ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت‌ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ، اﻣﻜﺎن ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ درآﻣﺪي ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. علاوه بر موارد مذکور، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري‌ﻫﺎ به‌عنوان یکی از تکنیک‌های مهم مدیریتی و علمی می‌تواند در حل این موضوع کمک شایانی کند؛ زیرا این امر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ شده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاران را از زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري‌ﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﻣﻲ‌دارد و باعث ایجاد حاشیه ایمنی می‌شود.
به هر حال به‌نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر براي توسعه و ﺗـﺮﻣﻴﻢ وضعیت اﻗﺘـﺼﺎدي کشور، راهکارهای مناسب را به کار بست و از بیمه آن‌گونه که شایسته است، بیش از پیش در فعالیت‌های اقتصادی بهره جست و از وضعیت کنونی به‌سرعت عبور کرده تا به وضعیت مطلوب برسیم. در پایان باید اذعان کرد که برخی از فعالیت‌ها و اقدامات بیمه مرکزی در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات (که موجب ساماندهی ساختار صنعت بیمه و شفاف‌سازی آن می‌شود و امکان مبازره با تقلب و فساد را برای شرکت‌های بیمه فراهم می‌کند)، نرخ‌گذاری، کنترل نمایندگان، حضور در مجامع، اصرار بر افزایش سرمایه و رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های بیمه در کنار کنترل کفایت ذخایر فنی (به‌طوری‌ که شرکت‌های بیمه‌ای که دارای کسری ذخیره بوده‌اند، مکلف شدند ذخایر خود را اصلاح و صورت‌های مالی را تجدید ارایه کنند) و مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه، که از جمله مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات مقام ناظر محسوب می‌شود امیدبخش بوده و قابل تقدیر است.
====================================
*امسال برای اولین سال آیین‌نامه توانگری مالی در صنعت بیمه که از سوی بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه تکلیف شد، تاکیدی بر این موضوع است که شرکت‌های بیمه زمانی بیمه‌نامه صادر کنند که از توان مالی لازم و سرمایه مورد نیاز برخوردار باشند.
**با توجه به اینکه اکنون حدود نیمی از پورتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است، انجام اقدام‌های لازم براي کاهش حوادث رانندگی و اتومبیل در تعامل با سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از ضروریات است که البته از سوی بیمه مرکزی همواره در حال پیگیری است.
 
 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200