http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
چهارشنبه 17 شهريور 1395
رتبه بندی دولتی ر بانک ها به چه کار می آید؟
رتبه بندی دولتی ر بانک ها به چه کار می آید؟

بانک مرکزی چه اصراری دارد که این همه در اجــرا ورود کند؟ واقعا چرا بانک مرکزیب ایدب یاید رتبه بندیب انک ها راا نجام دهد؟ا لبته کهب انک مرکزی می تواند با متدولوژی خودش بانک ها را رتبه بندی کندا ما چراا ین موضوع را باید به رسانه هاا علام کند؟ همان گونه که در آن ساختمان نیلی در روز هزارها کار مختلفا نجام نمی شود چه لزومی دارد کها ین موضوع بیان شود؟

بانک مرکزی چه اصراری دارد که این همه در اجــرا ورود کند؟ واقعا چرا بانک مرکزیب ایدب یاید رتبه بندیب انک ها راا نجام دهد؟ا لبته کهب انک مرکزی می تواند با متدولوژی خودش بانک ها را رتبه بندی کندا ما چراا ین موضوع را باید به رسانه هاا علام کند؟ همان گونه که در آن ساختمان نیلی در روز هزارها کار مختلفا نجام نمی شود چه لزومی دارد کها ین موضوع بیان شود؟ درا یران برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته ما نهادهای غیردولتی و رسانه هایی که بتوانند کار رتبه بندیا نجام بدهند نداریم و هرچه که هست، دولتیا ست.  عنوانن مونه رتبه بندی شرکت ها درا یران چند سالیا ست که توسط سازمان به مدیریت صنعتی انجام می شود و بسیاری از شرکت ها که عموما دولتی هم هستند علاقه دارند درا ین فهرست حضور داشته باشند وا ین یک بازی دو سر باختا ست. کجا فوربس و فورچون وا ینتربرند دولتی هستند؟ چراا ین همه دولتی ها در همه چیز دخالت می کنند؟ معاون نظارتی بانک مرکزی باا شاره به ابزارهای کمی و کیفی نظارتی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده تا بتواند باا عداد وا رقام سطح ریسکب انک ها را مشخص کند، گفت: «بنگاه داری، سودآوری، توانا یفای تعهدات، کیفیت دارایی ها و کیفیت سود پارامترهایی  معیار موردسنجش و رصد قرارگرفته تاب توان میزان ریسک ۱۶۸هستند کهب ا بانک ها را بررسی کرد.» این شاخص به چه کار مردم می آید؟ پیش ازاین هم پژوهشکده پولی و بانکی جشنواره دکتر نوربخش را برگزار می کرد که در آن بدونا ین که متدولوژی منتشرشــده ای داشته باشند نرم افزارها، راه حل ها و سخت افزارهایب انکی را رتبه بندی می کردند وب ه آنها جایزه هم می دادند.ب رای بانک ها که دنبالا ین هستند که در تبلیغاتشانب گویند چقدر جایزه بردند خیلی این موضوع جذابا ست و مانندب سیاریا ز افتخارات پولین زد مردما ین ها هیچ ارزشی ندارد و فقط به درد سروصدا کردن می خورد. حالا بانک مرکزی اعلام کرده که می خواهد به عرصه رتبه بندی بانک ها وارد شود. شاخص های بانک مرکزیا حتمالا درنهایت بانک ها راا ز منظر بانک مرکزی رتبه بندی می کند و کاریب ه آنچه مردم می خواهندن دارد درحالی که بسیاریا ز رتبه بندی هایی که نشریه های خصوصی و شرکت ها در دنیاا نجام می دهند مطابق همانا حساسی است که مردم دارند. فوربس، فورچون،ا ینتربرند و آمریکن بنکر تنها چندن مونها ز آن چیزهایی هستند که در دنیا وجود دارند وب رخلافا یران هم آن چیزهایی که با هم مقایسه می کنند کسب وکارهای واقعی هستندن ه شرکت هایب زرگ دولتی که حاضرند برای قرار گرفتن در رتبه بندی ها همه جوره هزینه کنند. آیا بهتر نیستب انک مرکزی و دیگرن هادهای دولتی زمینه را فراهم کنند که خصوصی ها رتبه بندی راا نجام دهند؟ حتیب اید فضا چنانب از و هموارب اشد که ده ها و صدها شرکت رتبه بندی به وجود بیاید. زمانی که رانت های دولتی وجود دارد هیچ شرکتی ورشکستن می شودا ما وقتی ده ها و صدها شرکت رتبه بندیب ه وجود بیاید درنهایت مردم و کسب وکارهاا نتخاب می کنند وب هترین هاب اقی می مانند؟ چران باید رقابت تعیین کنندهب اشدن ه میزانب هره مندیا ز منابع دولتی؟ 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200