http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
زیر ساخت های ارتباطی و نوآوری اساس توسعه پایدار بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی کشور
زیر ساخت های ارتباطی و نوآوری اساس توسعه پایدار بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی کشور

اتحادیه جهانی مخابرات امسال در شرایطی شعار “ مخابرات و فناوری اطلاعات: محرک‌های نوآوری”را برگزیده است.

اتحادیه جهانی مخابرات امسال در شرایطی شعار “ مخابرات و فناوری اطلاعات: محرک‌های نوآوری”را برگزیده است که بسیاری بر این باورند که توسعه خدمات الکترونیکی آن هم با تنوع روزافزون و رشد سریع آن بدون فراهم آوردن زیر ساخت‌ها فناوری اطلاعات رسیدن به نتیجه مطلوب را دشوار می‌كند.
به هر روی این موضوع دستمایه مصاحبه با مهندس سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک شد تا بیش از پیش در خصوص نقش تعيین کننده زیر ساخت‌های ارتباطی در توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ضرورت‌های حرکت به سمت ارايه خدمات نوآورانه در این حوزه به بحث و گفت و گو بپردازیم:
همانگونه که در جریان هستید در یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه جهانی مخابرات، این اتحادیه شعار “ مخابرات و فناوری اطلاعات: محرک های نوآوری”را برگزیده و با این انتخاب بیش از همیشه بر اهمیت توجه به توسعه شبکه مخابراتی و فناوری اطلاعات تاکید کرده است؛ نظر شما به عنوان شرکتی که بازوی فناورانه بانک مرکزی به شمار می آید در این خصوص چیست؟
شعار فوق انتخاب بسيار خوب و بجايي بوده است؛ چرا که مسير توسعه کشور و برون رفت از وضعيت موجود از مسير توسعه ICT عبور می‌‌کند و مسير توسعه ICT نيز از مسير گسترش شبکه های پرظرفيت و پرسرعت مخابراتی می‌‌گذرد. در حوزه بانکداری نيز می‌‌توان بيان کرد که حرکت به سوی يک بانکداری ديجيتال، مدرن و مطمئن بدون گسترش شبکه های مخابراتی و فناوری اطلاعات در کشور ميسر نيست چرا که توسعه شبکه‌های مخابراتی، گسترش ICT و ضريب نفوذ آن در بين مردم، تمايلات مشتريان و ديناميک بازار را به مرور تغيير داده و آنها را برای استفاده و به کارگيری روش‌های نوين و خلاقانه در بانکداری و پرداخت، ترغيب می‌كند. توسعه ICT نه تنها کليد اصلی توسعه بانکداری بلکه کليد اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بوده و توليد ناخالص ملی را می‌‌تواند به شدت تحت تاثير قرار دهد و لذا توجه ويژه به آن از جانب دولت‌ها يک ضرورت است.
در حوزه فعالیت شرکت شما تا چه حد توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات پیشران و فقدان آن بازدارنده بوده است؟
همانطور که در پاسخ به سوال اول مطرح شد؛ زيرساخت‌های مخابراتی پيشران ايجاد زيرساخت‌های امن برای هرگونه تراکنش پولی و بانکی است؛ برای مثال با اينکه در کشور کارهای مفيد بسياری مانند ايجاد شبکه يکپارچه کارت‌های بانکی (شتاب) و شبکه پرداخت با استفاده از POS (شاپرک) و جدیدا سامانه چکاوک جهت عدم جابه‌جایی لاشه‌های چک انجام گرفته و دسترسی مردم به حساب‌های بانکي و انجام پرداخت‌ها را نسبت به سال‌های گذشته بسيار تسهيل كرده است اما هنوز به علت فقدان زيرساخت‌های گسترده و مناسب مخابراتی با وضعیت ایده آل فاصله زیادی داریم و در واقع حوزه‌های تبادل مالی بسياری وجود دارد که شبکه بانکی به آنها وارد نشده است، در صورتی که با ايجاد زيرساخت‌های ارتباطی مناسب، راحتی، سرعت، امنيت و يکپارچگی در هرگونه تبادل مالی و پولی ديجيتالی در کشور فراهم می‌شود که اين مهم به نوبه خود گستردگی دامنه فعاليت‌های بانکی، حذف نياز به حمل پول نقد، پياده‌سازی روش‌های خلاقانه بانکداری مدرن، برنامه‌ريزی گسترده در سطح کشور، تنظيم يکپارچه مقررات و همچنين انجام کنترل‌های ضروری بسياری که در حال حاضر انجام آن در شبکه بانکی و پولی کشور غير ممکن است (دولت و قانونگذار به دنبال آن هستند) را ميسر می‌‌‌كند.
با توسعه این زیر ساخت‌ها و حرکت به سمت نوآوری دغدغه همیشگی کاربران در هر جایگاهی امنیت و حصول اطمینان از وجود آن است؟ قطعا زمانی که صحبت از حاکمیت تفکر نوآوری در ساختار سازمانی می‌شود؛ این سوال مطرح می‌شود که امنیت در کدام بخش این ساختار باید مد نظر قرار گیرد؟ چرا که بسیاری از مقاومت‌ها در برابر نوآوری ناشی از احتمال قرار گرفتن در شرایط پیش بینی نشده است. شرکت خدمات در مواجهه با این دغدغه چه برنامه‌هایی دارد؟
مسلما دغدغه اصلی تمام استفاده کنندگان نهايي (مردم) از راه حل‌های نهايي بانکی و پولی در همه کشورها امنيت است زيرا هر چقدر هم ما روش های پرداخت را تسهيل کنيم و سعی در عجين کردن زندگی مردم با وجوه مختلف بانکداری ديجيتال داشته باشيم تا امکاناتی را که اين تحول برای مردم با خود به همراه می‌‌آورد را به آنها عرضه کنيم بدون کسب اعتماد مردم موفق نخواهیم شد چرا که در واقع اعتماد مردم یکی از مهم‌ترین پيشران‌های هر گونه فناوری يا هر راهکار نوآورانه و خلاقانه است. شرکت خدمات انفورماتيک نيز به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی با توجه به ماموريت خود، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و ديگر دست اندرکاران حوزه مالی و پولی در کشور و توجه به ارزش ارايه شده به استفاده‌کنندگان نهايي را وظيفه خود دانسته و در اين راستا با تعريف الزامات امنيتی و کنترل به کارگيری آنها در پياده سازی کليه راهکارهای پولی، نقش خود را با دقت و قدرت ايفا كرده و خواهد كرد.
کليه‌ی راهکارهای نوين پولی و مالی که وظيفه طراحی و پياده سازی و يا يکپارچه سازی آنها با راهکارهای موجود به شرکت خدمات انفورماتیک محول می‌‌شود از لحاظ رعايت الزامات امنيتی و عبور از تست‌های مورد نياز امنيتی، توسط مديريتی مستقل در شرکت خدمات انفورماتیک (مديريت ريسک و امنيت اطلاعات) مورد بررسی و آزمون نفوذ قرار می‌‌گيرد.
به اعتقاد شما چه نسبتی را می‌توان برای امنیت و نوآوری متصور شد؟
يک سازمان همواره بايد تهديدات و مخاطرات امنيتی خود را به درستی درک کرده و به طور کامل مد نظر قرارداده و با انجام آناليز ريسک موثر، برای مقابله با آنها برنامه‌ريزی كند. درست است که سازمان ها ممکن است با چالش‌های فنی پيچيده زيادی دست به گريبان باشند اما از آنجا که تهديدات امنيتی علاوه بر فاکتورهای فنی دارای فاکتورهای انسانی نيز هستند، خطراتی بسيار گسترده‌تر و پيچيده‌تر را برای يک سازمان می‌توانند ايجاد كنند؛ به هر حال راهکار مقابله با اين تهديدات به کارگرفتن استانداردها و چارچوب‌های شناخته شده و دقيق برای مقابله با آنها است. در واقع تجارب جهانی در تهيه استانداردها، چارچوب‌های امنيتی و به روش‌های اين حوزه، ابزاری قوی در دست فعالان حوزه امنيت است برای مثال چارچوب Cobit 5 که در سال 2012 منتشر شده است دامنه وسيعی را برای امنيت اطلاعات در سازمان‌ها و کليه کسب و کارها ترسيم کرده و سعی کرده است تا ديد جامعی را در مورد حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و از جمله امنيت برای سازمان‌ها ايجاد كرده و به آنها کمک کند تا فعاليت‌های حوزه امنيت اطلاعات خود را به اهداف استراتژيک سازمان خود مرتبط کنند البته به همراه به کارگيری چارچوب‌های شناخته شده، دنبال کردن و آگاهی از گرايش‌های امنيتی نوين نيز در حوزه فناوری اطلاعات، سازمان‌ها را در مقابله با مشکلاتی که ديگران قبلا با آن روبه‌رو شده‌‌اند ياری خواهد کرد. از سوی دیگر سرعت بالای تغييرات تکنولوژيک را شاهد هستیم که به سرعت، گستردگی نوآوری و ايجاد راهکارهای خلاقانه در کسب و کارها را دامن می‌‌زند که از جمله آنها به رايانش ابری می‌‌توان اشاره كرد. حال يک سازمانی را در نظر بگيريد که قصد ارايه سرويس های قبلی خود را در بستر رايانش ابری دارد. مسلم است که اگر این بستر نا امن باشد يک عامل بازدارنده قوی در پذيرش اين نوآوری در سازمان خواهیم داشت اما از سوی ديگر به کارگيری تدابير امنيتی مناسب و مشخص سازی سطح مناسب امنيتی برای سرويسی که قرار است توسط سازمان ارايه شود می‌‌تواند يک سازمان را ياری کند تا سرويس‌های قبلی خود را بسيار کاراتر و گسترده‌تر از آنچه که قبلا ارايه می‌‌شده؛ ارايه كند. در واقع ما ناچار هستيم تا با تعيين محدوديت‌های امنيتی با دقت مناسب در کنار پياده سازی استراتژی‌های خلاقانه در سازمان خودمان، شرایطی ايجاد کنيم که اعتماد به سازمان را در کنار استقبال از روندهای جهانی در استفاده از تکنولوژی‌های نوين و راهکارهای خلاقانه افزايش دهيم و همواره آگاه باشيم که کنار گذاشتن خلاقيت‌ها، عدم توجه به نوآوری‌ها و ايجاد يک درک منفرد و سفارشی از امنيت به معنای همواره در امان بودن سازمان ما نخواهد بود. به عبارت دیگر نباید فراموش کنیم که امنیت باید در خدمت کسب و کار سازمان باشد و عکس شدن این رابطه می‌تواند ضربه‌های بزرگی به کسب و کار سازمان بزند. در این راستا شرکت خدمات انفورماتیک از سال گذشته بکارگیری استاندارد ISO27001 را در دستور کار قرار داده و موفق به اخذ گواهی نامه بین المللی در یک محدوده وسیع شده است.
در حال حاضر شاهد حرکت به سمت بانکداری باز هستیم؛ این نوع از کسب و کار بانکی مصداق واقعی نوآوری است؛ شرکت در این حوزه چه اقداماتی صورت داده و برای ورود به این مقوله چه زیر ساخت‌های ارتباطی نیاز هست؟ آیا مقدمات آن در ایران فراهم است؟
بانکداری باز از الزامات بانکداری ديجيتال در کشور است. لازم به توضيح است که استفاده از تکنولوژی دیجیتال به معنای داشتن بانکداری دیجیتال نیست، بانکداری دیجیتالی نیازمند تغییر در مدل های کسب و کار است که اين موضوع متفاوت از داشتن تکنولوژی‌های دیجیتالی مانند بانکداری مبتنی بر موبايل است. در واقع یک بانک دیجیتال از سطح وسیعی از توانمندی‌های مبتنی بر تکنولوژی استفاده می كند که بانک را قادر می سازد تا روش‌های جدیدی برای تعامل با مشتریان و ارايه سرویس‌ها بیابد تا ارزش ارايه شده به مشتری و کسب و کار را بهبود دهد ارايه این توانمندی ها باید توسط زیرساخت دیجیتالی استوار، دینامیک و در دسترس و سیستم بانکداری باز پشتیبانی شوند. در اين سیستم همه استفاده‌کنندگان نهایی (مشتریان، کارکنان بانک، شرکای تجاری) می‌توانند به هر جزء از سیستم‌های بانکی در هر زمان و با هر روش دلخواه (ابزارها و کانال‌های ارتباطی دلخواه) دسترسی داشته باشند در سیستم بانکداری باز دارایی‌ها (مانند داده، اطلاعات، ابزارها و توانمندی پردازش) و سرویس‌های بانکی قابلیت استفاده مجدد را توسط مشتری دارند و در عین حال امنیت و کارایی را نیز برای مشتری به ارمغان می‌آورند. در سیستم بانکداری باز سرويس‌های بانکی نيز قابل سفارشی شدن هستند. حال با توجه به توضيحات ارايه شده مشخص است که فاصله فعلی بانکداری در کشور ما با بانکداری باز و ديجيتال بسيار زياد است و لازم است که با دقت و فازبندی مشخص به اين سو حرکت كنيم. در فاز اول حرکت به سمت بانکداری باز استفاده از تکنولوژی برای جایگزینی بخش آنالوگ به دیجیتال مانند تبدیل پول نقد به پول الکترونیکی بايد مد نظر قرار گيرد که اين مهم تا حد مناسبی در کشور صورت گرفته است. در فاز دوم کليه فرایندهای آنالوگ بانکی در کشور می‌‌بايست به فرايندهای دیجیتال تبديل شود که اين کار در بسياری از سيستم های بانکی در کشور در حال انجام است و این مرحله‌اي بسيار زمان بر و تاثيرگذار است. در فاز سوم تمرکز بر دیجیتالی کردن کسب و کار است که فراتر از تبدیل فرایندهای آنالوگ به دیجیتال است و در واقع در اين مرحله بر روی ارزش دریافتی و تجربه مشتری از سرویس تاثیر قابل توجهی به وجود خواهد آمد. در اين فاز بانک‌ها با بهره برداری از ارتباطات دیجیتالی فراگیر و همه کاناله بین سیستم‌ها، افراد، مکان ها، و ... سعی خواهند کرد تا از دارایی های دیجیتالی کسب درآمد کنند. مشخص است که در اين فاز وجود زيرساخت ارتباطی مناسب، فراگير، سريع و امن نقش بسيار مهمی خواهد داشت. به هر حال سيستم بانکداری کشور به هيچ عنوان با مفاهيم بانکداری ديجيتال و باز بيگانه نبوده و برای حرکت به سمت آن برنامه ريزی‌های جداگانه و غير متمرکز دارد. هر چند که اين برنامه‌ريزی‌ها نيازمند سازگار شدن، همگرا شدن و استاندارد شدن هستند که اين مهم توسط قانونگذار و تنظيم‌کننده مقررات بانکی در کشور، ذیل پروژه مبنا در دست بررسی و طراحی است.
برخی کارشناسان برای تسریع روند الکترونیک شدن شبکه بانکی موضوع ایجاد شبکه اختصاصی بانکی را مطرح كردند و ظاهرا اقداماتی هم در این خصوص صورت گرفت این پروژه هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد آیا توسعه همه جانبه شبکه مخابراتی مناسب‌تر از برخورد بخشی با این موضوع نیست؛ چرا که وقتی ارايه دهنده محصول از شبکه ارتباطی مناسب برخوردار باشد، ولی مشتری از زیر ساخت ارتباطی درستی برخوردار نباشد، باز هم ارايه خدمات با مشکل مواجه می‌شود؛ نظر شما در این خصوص چیست و برای رفع این کاستی‌ها چه پیشنهادی دارید؟
مشخص است که فناوری اطلاعات در بانک‌ها به عنوان زیربنای کسب و کار بانکی به‌ شمار می‌‌رود و تداوم خدمات بانک وابستگی کامل به این فناوری دارد و میزان سرمایه‌‌گذاری انجام شده برای مقوله فناوری اطلاعات در مقابل درآمد ناشی از بهره‌‌گیری از آن کم است که این موضوع به معنای ارزش افزوده بالای این فناوری برای کسب و کار بانکی است. شبکه بانکی همواره با چالش‌های متعددی درگير بوده است که از جمله آنها می‌‌توان به ايجاد شبکه گسترده شعب بانکی برای هر بانک اشاره كرد که طراحی اين شبکه‌ها و پياده‌سازی آنها در هر بانک به صورت مجزا و مستقل و با تکيه برتوان کارشناسی کارکنان آن بانک و براساس پیشنهاد شرکت‌‌های مختلف ارايه دهنده سرویس‌‌های ارتباطی صورت می‌‌گيرد، کليه بانک ها سعی دارند تا میزان پایداری سرویس خود را تا حد ممکن در اين شبکه ها افزایش دهند و در اين ميان علاوه بر اینکه هزینه زیادی در خرید و پشتیبانی ارتباطات زمینی مخابراتی پرداخت می‌‌‌کنند از “توافقنامه سطح سرویس” مشخصی نیز برخوردار نیستند و سایر ترافیک‌‌های شبکه سرویس دهنده بر کیفیت سرویس آنها تاثیر می‌گذارد. با توجه به مطالب مذکور پروژه ايجاد شبکه اختصاصی بانکی سعی داشته است تا با ايجاد يک شبکه‌‌ ارتباطی خاص سرویس‌‌های بانکی نيازهای خاص بانک‌ها، در خصوص ويژگی‌های مورد نياز، تداوم و سطح سرويس (که تا کنون توسط سرويس دهندگان مخابراتی کشور سهل انگارانه به کناری گذاشته شده است) را تامين كند. در واقع برپایی شبکه‌‌ای با مختصات مورد انتظار بانک‌‌ها که ملاحظات سیاستگذار شبکه بانکی – بانک مرکزی- را نیز لحاظ كرده باشد فرصتی بود تا با حذف موارد اشکال شبکه‌‌های کنونی و با استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌‌های موجود در کشور “امنیت”، “پایداری” و “تنوع سرویس” را برای شبکه بانکی کشور تامين كرد. اين موضوع به معنای شکست اهداف تامين امنيت، پايداری و تنوع سرويس برای شبکه بانکی کشور نيست. مسلم است که توسعه زيرساخت‌های ارتباطی و تعهد ارايه دهندگان سرويس‌های مخابراتی به سطوح سرويس توافق شده و آگاهی هر چه بيشتر سرويس گيرندگان از حقوق مسلم آنها و همچنين حمايت دولت و قانونگذارها و سازمان تنظيم مقررات بانکی و مخابراتی می‌تواند تا حد شايسته‌اي دستيابی به اهداف مذکور را ميسر كند و از سوی ديگر توسعه زيرساخت‌های ارتباطی دستيابی استفاده‌کنندگان از سرويس‌های بانکی را نيز، از کانال‌های ارتباطی دلخواه، به اين سرويس‌ها، ممکن می‌كند.
یکی از موضوعات جدیدی که امروزه بسیار شنیده می‌شود ارايه خدمات بانکی بر بستر ابر است؟ ضمن توضیح کوتاه درباره این فضای ارتباطی؛ از نگاه شما آیا ورود به این مقوله یک انتخاب است یا الزام و در ایران تا چه میزان زمینه استفاده از آن فراهم شده ؟شرکت خدمات انفورماتیک در این خصوص چه اقداماتی انجام داده است؟
رايانش ابری يکی از نوآوری های ارزشمندی است که سيستم بانکی در کشور می‌تواند با تعريف و تامين دقيق سطوح امنيتی مناسب از آن برای ارايه سرويس های بانکی بهره بگيرد برای مثال سرويس کيف پول خرد گوگل که در حال حاضر در کشور آمريکا ارايه می‌‌شود برای نگاهداری اطلاعات حساب‌های بانکی استفاده‌کنندگان از بستر رايانش ابری تدارک ديده شده توسط گوگل استفاده می‌كنند البته درست است که شرکت گوگل بانک نيست اما از آنجا که ارايه سرويس‌های پولی در آن کشور به بانک ها محدود نمی‌شود؛ لذا اين شرکت سعی کرده است در ارايه سرويس‌های مالی خود از اين فناوری نوين بهره گيرد. مشخص است که حوزه بانکداری ديجيتال و باز می‌تواند به طور کلی کسب و کارهای فعلی تعريف شده برای بانک‌ها را دگرگون نمايد و لذا گستردگی سرويس‌های آينده می‌تواند به گونه‌اي باشد که استفاده از فناوری رايانش ابری را در سيستم بانکداری آينده ضروری كند. به هر حال بايد توجه كنيم که آنچه فناوری رايانش ابری را به وجود آورده است راحتی استفاده و تدارک سرويس در کوتاه‌ترين زمان ممکن، کاهش هزينه‌ها، به اشتراک گذاری منابع و ... بوده است که بانک‌ها را برای استفاده از آن در ارايه سرويس‌های يکپارچه بانکی، ترغيب می‌كند. از سوی ديگر در حال حاضر مشاهده می‌کنيم که بانک‌ها برای ارايه سرويس‌های بانکی خود منابع عظيمی از سرمايه‌گذاری انجام می‌دهند و برای جلوگيری از قطع سرويس‌های خود سعی می‌کنند با ايجاد سايت‌های Disaster با بخشی از تهديدها مقابله کنند اين هزينه‌های گزاف ممکن است برای برخی از بانک‌ها حايز اهميت نباشد در حالی که بسياری از بانک‌ها و موسسات مالی ديگر را تحت تاثير قرار می‌‌دهد در حالی که اين بانک‌ها و موسسات مالی با استفاده از يک سرويس بانکی مبتنی بر رايانش ابری که توسط يک شرکت مانند شرکت خدمات انفورماتیک ارايه می‌شود و الزامات امنيتی در آن به طور کامل در نظر گرفته شده است؛ می‌‌توانند تا حد بسيار قابل توجهی از هزينه‌های خود بکاهند.
شرکت خدمات انفورماتيک در حال حاضر ايجاد زيرساخت فنی مورد نياز برای ارايه سرويس های بانکی مبتنی بر رايانش ابری را در دستور کار خود دارد و در اين راستا سعی دارد تا مراکز داده مناسب به اين منظور ايجاد كند.
در خاتمه شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی در سال جاری چه اقدامات مهمی را در دستور کار دارد و برای دستیابی به نتیجه مطلوب در تحقق اهداف خود تا چه حد نیازمند همراهی مسوولین و مردم است؟
بیش از دو دهه از فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک می‌گذرد؛ در طول این سال‌ها شرکت همیشه تلاش كرده افزون بر ارتقاي سرویس‌های در حال ارايه خود و افزایش ظرفیت‌ها در فضایی امن به ارايه سرویس‌های جدید نیز بپردازد؛ این رویکرد توان مثال زدنی را در شرکت ایجاد كرده که سال گذشته مدیریت قريب به پانزده میلیارد و پانصد میلیون تراکنش را با افزایش 60 درصدی نسبت به سال قبل در سامانه شاپرک، بيش از سیزده ميليارد و هشتصد ميليون تراكنش شتابی را با رشد 38 درصدي نسبت به سال قبل و بيش از یک میلیارد و دویست میلیون تراکنش سامانه پایا را با رشد 37 درصدي این سامانه در مقایسه با سال 92 با پايداري بیش از 98 درصد به ارمغان آورده است.
در کنار این اقدامات یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که به طور رسمی به بهره برداری ر‌سید سامانه چکاوک بود که افزون بر تاثیر گسترده آن در تسهیل روند نقل و انتقال چک و تضمین امنیت آن در فضای الکترونیکی این انتظار را در شبکه بانکی ایجاد كرده که با توسعه قابلیت‌های آن در قالب سامانه‌های تکمیلی همچون “صیاد” بیش از پیش شاهد کاستن دغدغه های مردم در خصوص چک‌های برگشتی و در سطح کلان آن ممانعت از پولشویی‌های احتمالی باشیم. خوشبختانه تمام اقدامات توسعه ای شرکت در شرایطی برنامه ریزی و اجرا می شود که مقوله امنیت اولویت اول آن بوده و است؛ به گونه‌ای كه در سال گذشته استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و اخذ گواهینامه بین‎المللی استاندارد ISO 27001 با موفقیت در کل شرکت اجرایی شد و این روند در سال جاری نیز علاوه بر افزایش ظرفیت و پایداری سرویس‌ها و پاسخگویی روزآمد به نیاز شبکه‌های بانکی به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی ج.ا.ا تداوم خواهد داشت.
آنچه مسلم است؛ وقتی عنوانی چون بازوی فناوری بانک مرکزی بر پیشانی شرکتی نقش می بندد؛ علاوه بر مهر تایید بر ظرفیت‌های فنی و تخصصی آن و ایجاد یک فرصت ویژه، حجم عظیمی از انتظارات مراجع تصمیم گیر و شبکه بانکی در خصوص ضرورت های فناورانه بانک مرکزی و سایر نیازهای این حوزه به سمت آن روانه می شود. نیازهایی که بعضا باید در زمان کوتاهی پاسخ گفته شود. روند توسعه یک جریان مداوم است اما نگاه آنی در پاسخگویی به نیازها، گاه باعث تحمیل هزینه‌های مضاعف خواهد شد؛ به همین جهت ضروری است در برخی موارد با حوصله بیشتر و بررسی تمامی جوانب به اجرای پروژه ها پرداخت و این نیازمند درک متقابل از شرایط است که خوشبختانه بانک مرکزی توانسته با اعتمادی متقابل و مبتنی بر توانایی شرکت، زمینه مناسبی را در اجرای درست برنامه‌های مشترک با شرکت فراهم كند. به همین جهت خانواده بزرگ شرکت خدمات انفورماتیک مراتب قدردانی خود را از مسوولین محترم بانک مرکزی ج.ا.ا، شبکه بانکی کشور و همچنین ملت شریف ایران به عنوان آخرین کاربران خدمات بانکی به دلیل همراهی در تمامی لحظات خدمت، ابراز می‌كند.


  مطالب مرتبط
  نظرات کاربران

  ارسال نظر در مورد این مطلب:
  نام شما : *
  آدرس ایمیل : *
  متن نظر : *
  کد امنیتی :
  Refresh Code

  لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

  *
   


  کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
  انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
  تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
  این پرتال قدرت گرفته از :
  سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
  ارتباط با ما : 1000030200