http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
ویژگی‌های کار تیمی ‌موفق در شرکت‌هاي فناورانه
ویژگی‌های کار تیمی ‌موفق در شرکت‌هاي فناورانه

کار تیمی ‌لازمه تجارت‌ سازمان‌های امروزی برای چالش‌های جدید و اعمال استراتژی‌ها است. کار تیمی ‌در ایران خیلی دچار کم‌لطفی شده است.

در کار تیمی ‌با به‌کارگیری دانش و تجربه کارکنان مختلف، به انجام وظایف کوتاه‌مدت و جاری پرداخته می‌شود. کار گروهی علم است تا هنر؛ بعضی تیم‌ها واقعا خوب کار می‌کنند اما برخی شکست‌خورده یا از پیشرفت باز می‌مانند. با آگاهی از مبانی کار موفق تیمی‌ می‌توان گروهی با عملکرد بالا در سازمان خود تشکیل دهید.
امروزه بهره‌وري به دغدغه اصلي سازمان‌ها براي كاهش هزينه‌ها و رقابت در بازار تبديل شده است. بهره‌وري متشكل از كارايي و اثربخشي است. تحقيقات نشان داده است كه سازمان‌هايي كه به صورت تيمی‌ كار می‌كنند اثربخشي و كارايي بيشتري دارند. تيم‌ها از افرادي تشكيل می‌شوند كه جداي از تقسيم قدرت و تفويض اختيار، اغلب نقش و كمك خود را از نقش و كمك ديگران مهم‌تر می‌يابند. بنابراين افرادي كه يك تيم را تشكيل می‌دهند بايد كاملا از لحاظ خصوصيت‌هاي رفتاري و شخصيتي با يكديگر سازگار باشند.
در يك تيم، من وجود ندارد ، حقيقتي است كه روياي هر سازمان است. عقاید آدام اسمیت (۱۷۷۶) در این زمینه به شدت تاثیرگذار بود، او اولین فردی بود که عقیده‌ تخصصی کردن و تقسیم کار به اجزای کوچکتر و به ویژه فردیت در انجام کارها را به عنوان عاملی برای هرچه بهتر شدن بازده کار عنوان کرد. اسميت معتقد بود، کم کردن تعداد کارهای ترکیبی در یک فرایند و گسترش کارگران متخصص باعث چیره‌دستی آنها و در نهایت افزایش سرعت کار می‌شود. او همچنین استدلال کرد که این نوع رویکرد، منجر به نوآوری بیشتر در زمینه‌ اختراع ماشین‌های بیشتر و پیشرفته‌تر خواهد شد.
در ﯾﮑﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ نیز، ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها در ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (ﺳﯿﻤﺎراﺻﻞ، ﻓﯿﺎﺿﯽ و ﻗﻠﯽ۱۳۸۹) بسیار ﺗاﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد (ﮐﻮزﻟﻮﻓﺴﮑﯽ و اﯾﻠﮕﻦ،سال ۲۰۰۶) هدفی ﮐﻪ (ﻫﻮﮔﻞ و ﮔﻤﻮﺋﻨﺪن ﺳﺎل ۲۰۰۱) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل می‌ﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزه‌اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت درون ﺗﯿﻢ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ را ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
تعریف تیم
گروه کاري نسبتا پایداري که اعضاي آن هدف‌هاي مشترك دارند، به هم وابسته‌اند و به عنوان یک‌واحد کاري در برابر کل سازمان پاسخگو هستند.
مزایای تیم در سازمان
افزايش عملكرد: همكاري و فعاليت متقابل اعضا در راستاي اهداف سازمان منجر به عملكرد بهتر می‌شود كه افزايش عملكرد به صورت بهره‌وري و كيفيت ارایه خدمت به مشتري ديده می‌شود.
مزايا براي كاركنان: براي اثربخش‌کردن فعاليت كاركنان، سازمان‌ها با تعريف اهداف سطح بالا و گزينش افراد متخصص براي تيم‌ها و دادن آزادي عمل به آنها، امكان رشد و كسب سود از طريق مديريت بر خويشتن را براي اعضاي تيم فراهم می‌کنند.
كاهش هزينه‌ها: سازمان‌هاي مبتني بر تيم، كاهش هزينه قابل توجهي را نشان می‌دهند.
ارتقاي سازماني: ارتقا و اثربخشي سازماني از طريق افزايش نوآوري، خلاقيت و انعطاف‌پذيري.
همه اعضای تیم موفق باید برای انجام وظایف تیم و دستیابی به اهداف تیم تعهد کامل داشته باشند. هر عضو تیم باید انرژی و زمان قابل قبولی برای انجام وظایف خود صرف کند و به سایر اعضای تیم در انجام وظایفشان اعتماد داشته باشد. عدم اعتماد می‌تواند ناشی از تقسیم کار نامتوازن بین اعضای تیم باشد که منجر به برخی اقدامات سیاستمدارانه می‌شود. مثلا افرادی که کار بیشتری به آنها محول شده کار کمتری انجام می‌دهند تا اختلاف بین وظایف افراد کم شود.
در یک تیم موفق همواره باید روابط صحیح بین افراد برقرار باشد. راوبط باید صادقانه، قابل اعتماد و بین تمام اعضای تیم باشد. اعضای تیم باید با خصوصیات اخلاقی همدیگر و نحوه برقراری ارتباط با آنها آشنا باشند و یا از استراتژی‌های رایج برای برقراری روابط استفاده کنند. چنین روابط دوستانه و معقولی باعث پیشرفت کار تیمی ‌شده و مورد تحسین و حمایت همگان قرار می‌گیرد. همچنین اعضای تیم باید با گشاده‌رویی با یکدیگر در ارتباط باشند تا بتوانند در مورد مسایل و مشکلات صحبت کنند. علاوه برآن باید نظرات و ایده‌های خود را با بقیه اعضا در میان بگذارند.
تیم‌هایی که توانایی و قابلیت‌های حرفه‌ای بیشتری دارند بهتر می‌توانند با چالش‌ها مقابله کنند. وقتی تیم‌ها برای اطمینان از مهارت‌ها و نقاط قوت اعضای خود زمان معقولی صرف می‌کنند، بدین علت است که می‌خواهند این اعضا نقص پروژه یا ضعف عملکرد سایر اعضا را جبران کنند. جذب اعضا با مهارت‌های عادی و یکنواخت در کار گروهی بحث بسیاری به همراه دارد، در حالی که جذب اعضا با مهارت منحصر به فرد باعث ایجاد اعتماد بیشتری بین اعضای گروه شده و هر فرد نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در مجموع نیز کل پروژه با کیفیت بالاتری انجام خواهد شد.
تیم‌های قدرتمند باید اختیار و انعطاف لازم برای هماهنگی با تغییر شرایط را داشته باشند. ممکن است استراتژی‌ها، اهداف، وظایف، روند کار و حتی اعضای تیم در طول حیات تیم تغییر یابند. اعضای تیم باید به جای تشکیل زیرگروه و دنبال کردن اهداف زیرگروه یا پیشگیری از تغییرات، متحد شده و با چالش‌ها مقابله کنند. تغییر، بخش اجتناب‌ناپذیر مشاغل مدرن است و تیم‌های موفق انعطاف‌پذیری لازم با تغییرات پیش‌آمده را دارند.
همه اعضای گروه باید آزادانه اندیشیده و خلاق باشند. باید علاقه‌مند تجربه‌های جدید بوده و دلهره‌ای از نتیجه آن نداشته باشند. این بعد کار گروهی به همراه بقیه ابعاد باعث پیشرفت کار گروهی می‌شود. اعضا باید با اطمینان خاطر درباره نظریات خود صحبت کرده و با اعتماد به نفس ایده‌های خود را بیان کنند. هر عضو باید مورد اعتماد سایر اعضا باشد تا بتواند خلاقیت‌های خود را به کار گیرد. لازم به ذکر است که خلاقیت‌ها باید منعطف با تغییرات باشد تا امکان تحقق وجود داشته باشد.
وجود تیم‌های کاری در سازمان در سطح فردی، به واسطه آزادی عمل کارکنان در تیم‌های کاری، به آنها امکان رشد و کسب سود از طریق مدیریت بر خود را می‌دهد.
در سطح سازمانی نیز وجود تیم‌های کاری موجب افزایش عملکرد و بهبود فعالیت متقابل اعضا، افزایش نوآوری، خلاقیت و انعطاف‌پذیری شده که این عوامل با توجه به محیط پیچیده فعلی منجر به اثربخشی سازمانی می‌شود. به طور کلی استفاده از تیم‌های کاری و رعایت اصول موفقیت تیم در سازمان منجر به دستیابی به اهداف سازمانی با اثربخشی و بازدهی بالاتر و آمادگی سازمان برای شرایط تغییر‌های برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده و همچنین کاهش مکاتبات سازمانی شده و به عنوان ابزاری جهت غلبه بر ضعف‌های سازمان‌دهی رسمی ‌است.


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200