http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
پهنای باند موبايل به‌صرفه‌تر از پهنای باند ثابت است
پهنای باند موبايل به‌صرفه‌تر از پهنای باند ثابت است

اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه‌دور(ITU) از سال 2009 هر سال کتابی با عنوان «اندازه‌گیری جامعه اطلاعاتی» منتشر می‌کند. این کتاب حاصل تحقیق‌هایی است که در سال گذشته درباره مفاهیم مرتبط با جامعه اطلاعاتی در همه جهان انجام می‌شود

و به‌تازگی منتشر شده است. عصر ارتباط در نظر دارد تمام بخش‌های این کتاب را ترجمه و چاپ کند. بخش‌های مربوط به بومی‌های دنیای دیجیتال و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و شاخص‌ها و عوامل تاثیرگذار بر ICT را در هفته‌های قبل خواندید. در این شماره بخشی را با هم می‌خوانیم که موضوعات قیمت و هزینه در پهنای باند را شرح می‌دهد. 
مساله پهنای باند، هزینه، کیفیت و قیمت آن از موضوع‌های قابل توجه در حوزه‌ICT است. وقتی دستور کار سیاست‌های ملی و بین‌المللی کشورهای مختلف را در دنیا بررسی می‌کنیم، نکته‌ برجسته‌اي دیده می‌شود. ‌در این برنامه‌ها، افزایش تمرکز بر پهنای باند با تاکید بر اهمیت توسعه و نیاز کشور برای به رسمیت‌شناختن مساله پهنای باند به‌عنوان زیرساخت‌های حیاتی- اجتماعی یک کشور و رسیدن به توسعه اقتصادی را شاهديم. با توجه به ارتباط قوی بین هزینه و کیفیت و قیمت خدمات پهنای باند، کمیسیون پهنای باند برای توسعه دیجیتالي، شناسایی یک هدف خاص در قیمت پهنای باند را مهم‌ترین بخش کاری‌ خود قرار داده است. در این کمیسیون قرار شده تا سال 2015، ورود به سرویس‌های پهنای باند مقرون به‌صرفه باشد و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از طریق مقررات مناسب و نیروهای بازار تنظیم شود. این مقرون به‌صرفه بودن یعنی متوسط درآمد ماهانه هر كشور ‌پنج درصد يا كمتر از آن باشد. اين رقم به آن معنا است که طبقه متوسط مالی نيز بتواند بدون فشار اقتصادی از سرویس اینترنت پرسرعت بهره‌مند شود. 
پهنای باند؛ ثابت و همراه
در خصوص اهميت و گسترش پهناي باند، لازم است به تجزیه و تحلیل قیمت پهنای باند تلفن ثابت و همراه همچنين هزینه آنها بپردازیم. بر اين اساس، در سال 2012 در کنار رصد کردن قیمت ابزارهای قدیمی فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان مثال تلفن ثابت، تلفن همراه و پهنای باند ثابت، ITU برای اولین‌بار مساله قیمت پهنای باند تلفن همراه را در سطح جهانی مورد مطالعه قرار داد. 
توسعه و پهنای باند
در‌حالی‌که کمیسیون پهنای باند برای توسعه دیجیتالي معتقد است این مقرون به‌صرفه بودن یعنی متوسط درآمد سرانه در هر كشور پنج درصد و كمتر از آن باشد، اما در مطالعات می‌بینیم که خدمات پهنای باند ثابت فقط یک‌سوم از کشورهای در حال توسعه کمتر از پنج درصد از درآمد ناخالص ملی آنها است. یکی از ابعاد توسعه در جهان، توسعه دیجیتالي است و کمیسیون پهنای باند برای توسعه دیجیتالي از کمیسیون‌هایی است که برای بالا رفتن شاخص‌های این توسعه تلاش می‌کند. 
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل قیمت پهنای باند ثابت 2012 در 169 کشور، نشان می‌دهد تفاوت‌های قابل توجهی در هزینه و قیمت اشتراک پهنای باند ثابت وجود دارد.
هزینه ورود به مساله اشتراک پهنای باند ثابت از 21/0 درصد از درآمد ناخالص ملی سرانه در برابر قدرت خرید سرانه در ماکائو تا حدود چهار برابر درآمد ناخالص ملی سرانه در برابر قدرت خرید سرانه در کوبا است. این مقایسه نشان می‌دهد که مساله پهنای باند در کشورهای در حال توسعه، اولویت‌بندی‌های متفاوتی دارد. در 10 کشور، که بیشتر در گروه کشورهای کمتر توسعه‌یافته هستند، قیمت‌های پهنای ثابت در واقع بیشتر از درآمد ناخالص ملی سرانه در برابر قدرت خرید سرانه است. بررسی قیمت‌های پهنای باند ثابت در 28 درصد از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که قیمت پهنای باند ثابت در این کشور بیش از 20 درصد از درآمد ناخالص ملی سرانه در برابر قدرت خرید سرانه است. با این حال، در سال 2012، در بسیاری از کشورها، از جمله یک‌سوم از کشورهای در‌حال‌توسعه، هدف کمیسیون پهنای باند برای توسعه دیجیتال، ارايه خدمات پهنای باند با قیمتی کمتر از پنج درصد درآمد ناخالص ملی سرانه در برابر قدرت خرید سرانه است.
موج تغییر قیمت
این تحقیق نشان می‌دهد بین سال‌های 2008 و 2012، قیمت‌های پهنای باند ثابت تا 82 درصد کاهش یافته است. تجزیه و تحلیل روند جهانی، که مقایسه قیمت پهنای باند ثابت در طول دوره 2008 تا 2012 است، نشان می‌دهد که خدمات با پهنای باند ثابت در حال تبدیل شدن به یک خدمات مقرون‌به‌صرفه است. در طول چهار سال، به‌طور کلی قیمت‌های پهنای باند ثابت 82 درصد کاهش یافته، یعنی از رقمی نزدیک به بیش از صددرصد درآمد ناخالص ملی در برابر قدرت خرید سرانه در سال 2008 به حدود 1/22 درصد درآمد ناخالص ملی در برابر قدرت خرید سرانه در سال 2012 رسیده است.
بیشترین کاهش در کشورهای در‌حال‌توسعه، که در آن قیمت‌های پهنای باند ثابت با 30 درصد تغییر بین سال‌های 2008 و 2011 سقوط کرده، رخ داده است.
در کشورهای توسعه‌یافته، قیمت‌ پهنای باند ثابت در حدود 7/1درصد از درآمد ناخالص ملی در برابر قدرت خرید سرانه تثبیت شده است. در برخی از کشورهای در‌حال‌توسعه، قیمت پهنای باند ثابت در واقع کمی افزایش یافته است، که معمولا به‌دلیل‌ سرعت بالاتر یا پرداخت هزینه گرفتن دیتاها است. 
موج تغییر سرعت 
تا سال 2012، سرعت دو مگابیت در ثانیه، به حداقل سرعت در تقریبا یک‌سوم از همه کشورها تبدیل شده است. مقایسه حداقل سرعت پهنای باند ثابت نشان می‌دهد که حداقل سرعت برای خدمات باند پهن ثابت بین سال‌های 2008 و 2012 افزایش یافته است. 
در‌حالی‌که در سال 2008 سرعت 256 کیلوبیت در ثانیه بهترین پیشنهاد در سال 2012 بود، تنها در حدود یک‌پنجم از کشورها برنامه‌هایی برای ارايه این سرعت داشته‌اند؛ به این معنی که کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه که سعی دارند خود را به کشورهای توسعه‌یافته نزدیک کنند، تلاش کردند تا کاربران بتوانند از سرعتی بیشتر از 256 کیلو‌بیت در ثانیه استفاده کنند. 
قیمت هر واحد سرعت (مگابیت در ثانیه) بین سال‌های 2008 و 2012 نیز به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است و در سطح جهان قیمت متوسط ​​آن 5/19 دلار در هر مگابیت در ثانیه، در سال 2012 بود؛ یعنی تقریبا یک‌چهارم قیمت آن در سال 2008. 
تفاوت‌ها از ثابت تا همراه
این تحقیق که در همه کشورهای جهان که اطلاعات در آنها قابل استناد بوده است، نشان می‌دهد که در کشورهای درحال‌توسعه، پهنای باند تلفن همراه مقرون‌به‌صرفه‌تر از پهنای باند ثابت است، اما هنوز در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته کمتر مقرون‌به‌صرفه است. همچنین بررسی خدمات مبتنی بر گوشی و کامپیوتر مبتنی بر سیم‌کارت اعتباری و سیم‌کارت دائمی، مجموعه‌ای جامع از خدماتی که می‌توان با این تلفن‌ها از آنها استفاده کرد را بررسی کرده است، این مطالعه یافته‌های کلیدی زیر را نشان داد: 
*در سطح جهانی، قیمت پهنای باند تلفن همراه، مانند قیمت‌های پهنای باند ثابت، به‌طور متوسط ​​نسبتا بالا است، فقط با سیم‌کارت دائمی برنامه‌های گوشی مبتنی بر نمایندگی کمتر از 10 درصد درآمد ناخالص ملی در برابر قدرت خرید سرانه است.
*قیمت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته بسیار مقرون‌به‌صرفه بوده، درحالی‌که قیمت‌ها و استفاده از خدمات در کشورهای در‌حال‌توسعه به نسبت توسعه‌یافته‌ها بسیار گران‌تر است. 
*برنامه‌های پهنای باند تلفن همراه نسبت به تمام برنامه‌های دیگر در موضوع پهنای باند، هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در كشورهاي در‌حال‌توسعه گران‌تر است. 
*اطلاعات نشان می‌دهد که خدمات برای سیم‌کارت‌های اعتباری از همان خدمات برای سیم‌کارت‌های دائمی گران‌تر است. 
 
 
پهنای باند موبايل به‌صرفه‌تر از پهنای باند ثابت است 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200