http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 28 آذر 1395
تقدير از کارکنان ايده‌پرداز شرکت خدمات انفورماتيک
تقدير از کارکنان ايده‌پرداز شرکت خدمات انفورماتيک

نخستین همايش ايده‌پردازي شرکت خدمات انفورماتيک با هدف بسط و گسترش خلاقيت و نوآوري، به همت کميته توسعه کسب‌و‌‌کار و روابط عمومي برگزار شد و از ايده‌پردازان این شرکت تجليل به عمل آمد.

نخستین همايش ايده‌پردازي شرکت خدمات انفورماتيک با هدف بسط و گسترش خلاقيت و نوآوري، به همت کميته توسعه کسب‌و‌‌کار و روابط عمومي برگزار شد و از ايده‌پردازان این شرکت تجليل به عمل آمد.
به گزارش عصر ارتباط در ابتداي همايش ايدهپردازي، مهندس سيدابوطالب نجفي، مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک برگزاري این همايش در آستانه 24 سالگي شرکت را به فال نيک گرفت و افزود: شرکت خدمات انفورماتيک در طي سالهاي گذشته منشا تحولات بزرگي در حوزه بانکداري ايران بوده است. فعاليتهاي جديدي را آغاز کرده و به سرانجام رسانده و در آينده نيز اين روند را ادامه خواهد داد که از جمله اين نوآوري‌هاي اثرگذار ميتوان به سامانه چکاوک و ...اشاره کرد.
وي در ادامه عصر پيش رو را متعلق به ايدهپردازان دانست و يادآورشد: بعد از عصر کشاورزي و صنعتي، عصر ارتباطات آغاز شد؛ اما امروزه بشر از اين دوران عبور کرده و به عصر مفهومپردازي رسيده است. به عبارت ديگر دنيايي که برمبناي صفر‌ويک و تفکرات مهندسي اداره ميشد؛ امروز به سمت طراحي و معماري حرکت ميکند.
 
   هزاران هزار خلاقيت به يک محصول ختم ميشود
مهندس نجفي ادامه داد: وقتي شرکت اپل موبايلهاي لمسي را به بازار عرضه کرد؛ صدها طرح و ايده راهی زباله‌دان شد؛ بنابراين نبايد انتظار داشت که با ارايه هر ايدهاي، انقلابي به وجود آوريم. واقعيت اين است که 10 هزار ايده بايد مطرح شوند تا در نهايت شاهد خلق محصولي نوين، فراگير و در دسترس بود.
وي با اشاره به ضرورتها و بسترهاي لازم براي بسط و گسترش خلاقيت در سازمانها از جمله شرکت خدمات انفورماتيک، گفت: براي نيل به چنين هدفي ما نياز به مديران خلاق داريم که از خلاقيت حمايت کنند. در سطوح پايينتر نیز، کارکنان بايد واجد چنين خصلتي باشند تا در کنار هم مجموعهاي خلاق را به وجود بياورند. اما آيا ما اينطور هستيم؟ در پاسخ بايد گفت دست‌کم تلاش ميکنيم که اين‌گونه باشيم. من به عنوان يک مديرعامل تلاش ميکنم که از طرحهاي خلاقانه حمايت کنم و شرکت را هم در اين مسير به حرکت درآورم.
مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک ايجاد ساختاري متناسب با توسعه خلاقيت را يک ضرورت دانست و افزود: استراتژي شرکت در زمينه فرهنگسازي در اين خصوص، آشنا کردن مديران با مفهوم دسترسي آسان است. در حال حاضر سطوح مختلفي براي دسترسي به مديران وجود دارد که البته اگر به طور کامل هم حذف شود؛ رسيدگي به همه امور براي مديران ناممکن ميشود؛ اما در نهايت بايد اين سلسله مراتب در سازمان تغيير يابد و همکاران به دنبال ايجاد چنين تغييراتي هستند.
 
   بايد از تغيير استقبال کرد
مديرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با تاکيد بر اين که مديران بايد از تغيير استقبال کنند، ادامه داد: البته اين تغييرات به طور معمول به دشواري صورت ميگيرد چون هميشه مقاومتهايي در برابر روند ايجاد تغييرات وجود دارد. بنابراين مقاومت در مقابل هرگونه تغييري اصولا يکي از بزرگترين موانع در مسير نوآوري به شمار مي‌رود. البته در شرکت خدمات انفورماتيک مقاومتي در برابر تغيير وجود ندارد؛ اگر هم باشد، بايد از ميان برود.
وي در ادامه با اشاره به روشهاي رسيدن به فضاي خلاق گفت: يکي از اين روشها تخصيص زمان براي نوآوري و خلاقيت است؛ يعني بايد سيستمي براي دريافت پيشنهادات در اين حوزه به وجود آيد. البته فعاليت‌هايي در اين خصوص صورت گرفته از جمله اين که از سه سال پيش مديريتي براي ارجاع تحقيقات و ايدهها و نوآوريها ايجاد شد؛ در مرحله بعد يعني از حدود دوسال پيش با افزايش ايدهها و طرحها تصميم گرفته شد با عبور ايدهها از صافي اول به کميته ديگري به نام کميته توسعه کسب‌وکار ارجاع داده شود؛ تا امکان تبديل به محصول و سرويسي جديد فراهم آيد؛ چون تبديل ايده به سرويس اصولا به دادهها و اطلاعات بيشتري احتياج دارد. ما اين فرايند را بايد به عنوان بخشي از مسووليت اجتماعي يا به منظور کسب سود بيشتر به انجام برسانيم.
 
   هنوز انقلابي در صنعت بانکداري ايران رخ نداده است
مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به‌رغم تلاشهاي صورت گرفته در سالهاي گذشته شاهد بروز انقلابي در صنعت بانکداري کشور نبودهايم؛ چون فرايندها و سرويسها کماکان به صورت سنتي بوده و تنها کانال انجام آن تغيير يافته است؛ به عنوان مثال ما هنوز سپرده دريافت ميکنيم و سود ميپردازيم و دست به گشايش اعتبار ميزنيم و در اين ميان تنها کانالهايي که سرويسها را ارايه مي‌دهند، تغيير کردهاند و اين بدان معناست که هنوز انقلابي در اين صنعت رخ نداده است.
مهندس نجفي با اشاره به ماموریت جديدي که براي شرکت خدمات انفورماتيک تعريف شده است، گفت: انتظار ميرود شرکت خدمات انفورماتيک به سمت ايجاد زيرساختها و پلتفرمها حرکت کند تا شرکتهاي کوچکتر از اين بستر براي فعاليت بهره ببرند. به عبارت ديگر شرکت خدمات انفورماتيک، شرکتهاي کوچک‌تر را زير چتر حمایت خود بگيرد.
 
   نيازهايي که به تاسيس يک کميته انجاميد
در ادامه اين همايش مهندس "عليرضا عزيزخاني" مدير مشتريان و دبير کميته توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتيک با اشاره به گذشت 30 ماه از فعاليت اين کميته گفت: يک نياز باعث ايجاد کميته توسعه کسب و کار به دستور مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک شد و اين نياز، ضرورت و اهميت ايدهپردازي و نظام‌مند کردن فرايند جذب و ارايه ايدهها بود.
به گفته وي ماموريت کميته توسعه کسب و کار، ارايه مشاوره براي مديريت شرکت بود تا در نهايت به تهيه و تدوين پيشنهادهايي در حوزه کسب و کار در راستاي اهداف استراتژيک شرکت خدمات انفورماتيک منجر شود.
مهندس عزيزخاني در ادامه با اشاره به روند شکلگيري کميته توسعه کسب‌وکار تصريح کرد: اين کميته مردادماه سال 93 تشکيل شد و در مهرماه همين سال مراحل تدوين آييننامه به پايان رسيد؛ در گام اول هم به دستور مديرعامل شرکت، هدف کميته، فعاليت در حوزه کارت و موبايل بود؛ اما در فاز دوم ، مقرر شد در تمام حوزه‌هاي کسب‌وکاري شرکت، اين فعاليت تسري يابد.
وي ساختار کميته را متشکل از رياست کميته مديرعامل محترم، دبير و اعضاي دايم و مدعو دانست و افزود: بسته به موضوع ايده و طرح، کميته ميتواند از مشاوره اعضاي مدعو هم استفاده کند؛ يعني از مشاورههاي داخل و يا خارج سازمان بهره ببرد.
دبير کميته توسعه کسب‌و‌کار شرکت خدمات انفورماتيک، تحليل و امکان‌سنجي ايدهها، ارايه مشاوره براي تهيه طرح تجاري، ارزيابي، اولويتبندي و اجراي ايدهها و تهيه روش کلان اجرايي را از جمله وظايف اين کميته ذکر کرد و افزود: در مرحله پاياني، کميته موظف به اخذ نظر نهايي مديرعامل و درصورت لزوم تهيه گزارشي از بازخوردهاي ايده است.
مهندس عزيزخاني همچنين با بیان وجود کانالهاي متعدد براي دريافت ايده تصريح کرد: ايدهها توسط همکاران در پورتال پديده به ثبت ميرسد؛ اما در مواردي دستاوردهاي نمايشگاهها و همايشهاي داخلي و خارجي هم ميتواند تبديل به طرح و ايدهاي جديد شود؛ ضمن اين که شرکتهاي وابسته و مستقل از جمله شرکتهاي دانش‌بنيان هم ميتوانند، طرحهاي خود را ارايه کنند.
دبير کميته توسعه کسب‌وکار شرکت خدمات انفورماتيک همچنين با تشريح مفهوم "قيف ايده" در اين شرکت تاکيد کرد: اين مراحل عبارتند از دريافت ايده، ارزيابي در گروه پژوهش و ارجاع به کارتابل کميته توسعه کسب‌وکار و ارسال پيغامي به ايدهپرداز تا از ارجاع طرح به کميته مطلع شود. در نهايت هم مرحله نهايي ارزيابي و اظهارنظري است که اعضاي کميته مشترکا انجام ميدهند و به تعيين پاداش و نحوه اجرا ختم ميشود. بعد از اين مراحل هم گزارشي تقديم مديرعامل محترم شده و پس از دريافت تاييديه نهايي جهت اجرا، به معاونتها و يا مراجع ذيربط ارجاع داده ميشود.
او در ادامه آشنايي با بعضي مفاهيم مورد تاييد کميته کسب و کار را براي ايدهپردازان مثمرثمر دانست و گفت: يکي از خروجيهاي کميته، تعريف برخي مفاهيم اصلي در حوزه کسب‌و‌کار است و در ادامه به ارایه توضحیاتی در خصوص مفاهيم "راهکار"، "محصول"، "خدمت" و "قابليت" پرداخت.
 
   ايدهپردازان به تعريف قابليتهاي جديد اکتفا نکنيد
مهندس عزيزخاني با اشاره به اين که اکثر ايدههايي که در اين مدت دريافت شده در قالب "قابليت"  بوده‌اند گفت: يکي از اهداف همايش اين است که از ايدهپردازان بخواهيم در ديگر قالبها به خصوص "راهکار" و "خدمت" فعاليت بيشتري داشته باشند و طرحهاي جديدي ارايه کنند.
او همچنين ملاکهاي ارزيابي طرحهاي کسب‌و‌کار را توجه به توسعه و استقرار کسب و کار، اکوسيستم ذي‌نفعان، سودآوري طرح، امنيت و ملاحظات اجرايي ذکر کرد و افزود: در مورد بعضي از ايدهها به اين نتيجه ميرسيد که با وجود کيفيت، زمان اجراي طرح فرا نرسيده است؛ چون به عنوان مثال کشور از زيرساختهاي لازم براي اجراي آن بهرهمند نيست. نکته ديگر اين که ايدهپردازان بايد ذينفعان را در نظر بگيرند يعني مشخص کنند که در صورت تحقق ايده، چه گروههايي با آن درگيرخواهند شد.
به گفته وی سودآوري طرح هم از نکات با اهميت است؛ البته سود لزوما به معناي پول نيست يعني گاهي افزايش ارزشمندي شرکت و برتري يافتنش، سود معنوي در نظر گرفته ميشود که از اهميت ويژهاي نيز برخوردار است.
مهندس عزيزخاني "امنيت" را ديگر دغدغه اصلي در بررسي ايدهها و طرحها دانست و گفت: البته اين دغدغه هرگز به عنوان اهرمي بازدارنده نبوده و در آينده هم نخواهد بود.
وي فرايند پس از رویداد "اين‌بانک 2" را نیز از جمله فعاليتهاي مهم کميته توسعه کسب و کار ذکر کرد و افزود: کميته مايل نبود اين ايدهها بعد از دريافت به حال خود رها شوند، به اين ترتيب از بين 11 طرح پذيرفته شده 10 ايده در دستور کار شرکتهاي تابعه قرار گرفت و مجددا مورد بررسي واقع شد. در نهايت هم دستورات لازم در خصوص بررسي و اجراي پنج طرح صادر شد.
وي ادامه داد: در اين دوره از فعاليت کميته کسب و کار، بيشترين حوزههاي ايدهپردازي مربوط به موبايل و اينترنت بوده و ايدهپردازان تمرکز خود را در اين حوزهها قرار دادند. نکته ديگر اين که کميته از ايدهپردازان انتظار دارد از ارايه طرحهاي تکراري پرهيز کنند و به اين منظور توصيه ميشود از ايدههايي که پيشتر ارايه شده‌اند و در پورتال پديده (پورتال ويژه کارکنان شرکت خدمات انفورماتيک) نيز وجود دارند؛ بازديد به عمل آورند.
مهندس عزيزخاني در پايان با اشاره به اين مهم که هم‌اکنون در قالب پرداختهاي موبايلي، امنيت و رمزنگاري طرحهايي در دست بررسي است؛ به ايدهپردازان توصيه کرد:
- قبل از هر اقدامي بر محصولات و سرويسهاي ارايه‌شده از سوي شرکت خدمات انفورماتيک اشراف بيشتري داشته باشند.
- با وبگرديهاي هدفمند به جستوجوي درست و موثر بپردازند.
- در حوزههاي کسب و کاري شرکت فعاليت کنند.
- از تکرار بپرهيزند و بر ارايه ايدههايي تمرکز کنند که به سرويس و راهحلي جديد ختم شود؛ ضمن آن که به موضوع امنيت و ايده بانکداري امن در شبکههاي اجتماعي توجه بيشتري داشته باشند.
بر اساس این گزارش، در پايان اين مراسم ضمن برگزاري مسابقه ايدهپردازي و تقدير از سه تيم برتر، از تمامي کارکنان که در پورتال شرکت خدمات انفورماتيک، ايدههاي خود را ثبت کرده‌اند نيز فارغ از پذيرفته شدن يا نشدن ايده و با هدف اشاعه فرهنگ ايده‌پردازي، تقدير به عمل آمد.

منیع:عصر ارتباط

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200